fredag 11 januari 2013

Vad är Barnkonventionen?

Barnkonventionen handlar om barns och ungas rättigheter. Barnkonventionen arbetar för att alla barn ska ha samma rättigheter och är lika värda. Enligt Barnkonventionen så är det tre saker alla barn har rätt till. 

1. Liv 2. Överlevnad 3. Utveckling. 

Vi har tagit ut 9 stycken viktiga punkter för barnens utveckling, som finns med Barnkonventionen. Numret på varje punkt står för den punkten dom har på Barnkonventionens hemsida.

28-  Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. 
29- Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.
31- Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
24- Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
13-15- Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.
12- Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
5- Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.
36- Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.
18- Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.
Bild: hand i hand
Av: Louise Rindevall


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.