fredag 18 januari 2013

TIPS på hur man kan stärka barnets självkänsla och självförtroende

Självkänsla 

 • Kärlek - visa barnet så ofta du bara kan att du älskar det.
 • Uppmärksamhet - Ge barnet uppmärksamhet och spendera tid med barnet.
 • Respekt - respektera barnet, låta det säga sina egna åsikter och idéer.
 • Beröm - ge barnet beröm och uppmuntran när barnet har gjort något bra.
 • Var en god förebild - prata inte illa om sig själv och de andra. Bete dig som vuxen, speciellt som en förälder och inte bästa kompis.
 • Språket - använd fina ord. Kom ihåg att barnet lär sig snabbare än du tror.
 • Kritisera rätt - kritisera beteendet istället för barnet.
 • Uppmuntran - ge barnet mycket stöd.
 • Utrymme - uppmuntra barnet att försöka själv och på egen hand.
 • Stöd intresse - utveckla barnets intresse eller hobby.

Självförtroende

 • Skapa rutiner - hjälper att hantera känslor av osäkerhet.
 • Skapa en trygg miljö - hjälp barnet att känna självförtroende.
 • Lyssna noga - ta barnet på allvar.
 • Sätt gränser - då barnet kan sätta sina egna gränser och man skapar då en trygg miljö där barnet kan utvecklas i.
 • Samspel - lär barnet att man kan leka och umgås med de andra. 
 • Hjälp till när det behövs - erbjud hjälp när barnet verkar behöva det.
 • Uppmuntran - uppmuntra barnet att prova nya saker.
 • Var en god förebild - visa själv hur man kan göra.


''Båda föräldrarna har gemensamt 
ansvar för barnets uppfostran och utveckling.''
Barnkonventionen artikel 18

God could not be everywhete, so he created mothers.
http://www.flickr.com/photos/legends2k/3625480363/

Källa:
*http://www.pampers.se/trygg-miljo-barn-sjalvfortroende-formaga-barn
*http://www.barntotal.se/faktabank_foer_dig_som_har_barn/utveckling_och_framsteg/saa_staerker_du_barnets_sjaelvkaensla/
*http://unicef.se/barnkonventionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.