fredag 18 januari 2013

Personlighetsutveckling

Emotionell utveckling handlar om vårt känsloliv, hur vårt inre och psyke utvecklas.Den sociala utvecklingen handlar om hur vi samspelar med de andra och hur vi lär oss att göra det.


Identitet - individens inre kärna, dvs barnets 'JAG'
Föräldrar blir de första som bidrar till barnet identitetsutveckling.
När barnet blir äldre är det förskola, skola och andra personer som
 tar stor del i barnets identitetsutveckling. 

Självbild - handlar om hur barnet ser på sig själv.
Nyfödda barnet har ingen aning om sig själv.
Det tar lite tid innan de börjar känna igen sig själv. 

Självförtroende - barnets tro på den egna förmågan. 
Den kan variera från dag till dag.

Självkänsla - barnets uppfattning och tankar om sig själv
 och den man är. ''Varje barn har rätt att behålla sin identitet'' 
Barnkonventionen artikel8   


child on beach
http://www.flickr.com/photos/chr1sp/2559825337/

Källa:
* Lärande och utveckling boken av Tove Philips, Gleerups s.46-47
*http://unicef.se/barnkonventionen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.