fredag 11 januari 2013

Fysisk utveckling - Sinnen & perception

Sinnen
Människan har fem sinnen, det är synen, hörseln, lukten, smaken, känseln. Sinnena är människans grundläggande förståelse för omvärlden och alla sinnen utvecklas i sin egna takt.

Perception 
Perception betyder varseblivning, alltså hur personer till personen tar till sig till information genom sinnena från omvärlden. Om det skulle vara så att man skulle ha problem med perceptionen så beror det oftast på synen eller hörselskada.

Hörsel - Redan i livmodern kan barnet höra och känna igen ljud, hörsen är det sinne som utvecklas först.

Smaksinnet - Har redan barnet utvecklat vid födseln, tecken på detta är att barnet gärna smaskar i sig sött.

Luktsinnet - Om man skulle lägga två olika trasor dränkt med mammas bröstmjölk på så skulle barnet känna igen vilken som var sin mammas trasa. Luktsinnet är också starkt vid födseln.

Synen - Synförmågan är inte fördigutvecklas vid födseln, den utvecklas efter hand som barnen växer.

Känseln -  Många av det medfödda reflexerna sätts igång direkt efter födseln.

Källa: Lärande och utveckling av Tove Phillips, gleerups 2011

Barnkonventionen artikel  6.
"Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling."

Child jumping on trampoline - Emily
By Suburban Paparazzi
Attribution
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.