fredag 11 januari 2013

Språkinlärning

Inom språkinlärningen finns det olika teorier om hur språkinlärningen går till och hur de delas in i tre olika perspektiv:

- Inlärningsteorier
Bygger på behavioristiska tankar, med behaviorism menar man att man mäter och observerar människans beteende. Barnet är beroende av sin omgivning när den lär sig ett språk. Barnet härmar omgivningen och inom behaviorismen pratar man mycket om belöning och bestraffning, alltså positiva och negativa förstärkningar. 

- Biologiska teorier
Barnet föds med ett språk och språkinlärning. Språkets regler är redan förprogrammerade i oss och de utvecklas i takt med barnens ålder, mognad och samspel med omgivningen. Barn har lättare att lära sig ett nytt språk i tidig ålder för att inlärningen är mest effektiv då. Det förklarar varför det är svårare för vuxna att lära sig ett nytt språk.

- Samspelsteorier
Lägger inte stor vikt på arv eller miljö. Språkutvecklingen är ett resultat av mognad, intellektuell utveckling och stimulans av omgivningen.

Källa: ur Lärande och Utveckling av Tove Phillips sida 34, Gleerups 2011

Language diversity
By: TobiasMik · WhatWeDo

AttributionNoncommercialShare Alike 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.