fredag 18 januari 2013

Hur kom Barnkonventionen till?

1923 skrev Eglantyne Jebb, Rädda Barnens grundare ett dokument ' Deklarationen om barns rättigheter'. Det här dokumentet blev grunden till Barnkonventionen.

Efter andra världskriget (1946) bildade FN UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), som hjälpte barn i katastrofer som behövde hjälp med till exempel kläder, mat, tak över huvudet och hälsovård. 1948 blev deklaration om de mänskliga rättigheter som en gemensam standard att uppnå för alla människor. Idag finns de mänskliga rättigheter tillgänglig på 366 språk
1959 antog FN:s  generalförsamling deklarationen om barns rättigheter för att skydda barn till exempel alla barn har rätt till mat, utbildning, hälsovård mm.

1989 blev Barnkonventionen klar. Det är mer än bara en deklaration utan ett lagligt dokument som övervakas av en barnrättskommiteé. Idag finns det 45 artiklar i Barnkonventionen som handlar om barns rättigheter.Lesson
av: PRED1C70R
AttributionNoncommercialNo Derivative Works

Källa: http://unicef.se/barnkonventionen/historia
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.