fredag 18 januari 2013

Urie Bronfenbrenner

Urie Bronfenbrenner var en psykolog som intresserade sig för barns utveckling i familjen och i samhället.
Hans teori kallas utvecklingsekologi. Den visar människans samspel mellan medfödda egenskaper och miljöer som människan lever i. Utvecklingen sker i samspel med omgivningen. Modellen visar de system som omger individen där individen är i centrum.

Bild: Urie Bronfenbrenner cirkeln 
Av: Johanna och Louise 

Källa: Läroboken "Lärande och utveckling" av Tove Phillips. Utgivare Gleerups 2012.

"Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran oc utveckling."
18 artikeln ur barnkonventionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.