fredag 25 januari 2013

Erik H. Erikson

Erik Homburger Erikson föddes 1902 och gick bort året 1994. Han hade teorier om den psykosociala utvecklingen som i stor del inspirerades av Freuds teorier. Han delade oftast in olika utvecklingar i olika stadier, men till skillnad ifrån Freud så håller Eriksons faser livet ut. Erikson hade aldrig riktigt något fokus på de sexuella drifterna, utan koncentrerade sig mer på vilka som var de viktigaste drifterna.

Enligt Erikson sker det viktiga delar av befolkningens psykosociala utveckling genom att bearbeta den existentiella krisen. Den är egentligen ingen kris, utan mer eller mindre en kritisk period i utvecklingen. Varje individ genomgår den krisen på olika sätt. Hur krisen tas hand om och hur slutresultatet blir kommer sedan avgöra individens personlighet. Krisen är alltså en möjlighet för individen att gå vidare i livet.

Namn: Freud
Av: Aturkus
CC BY 2.0 
Källa:
Lärande och utveckling
Tove Philips
Gleerups, 2011

Barnkonventionen artikel 6:
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Quiz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.