torsdag 30 maj 2013

Barnmisshandel

Sedan 1979 är det förbjudet att använda våld i uppfostran. Trots lagen misshandlas barn dagligen. Det är inte alltid lätt att veta vad misshandel är. Man kan lätt tro att det är att man enbart slår barnet. Men det är inte enbart fysisikt våld som är misshandel. Det är även psykisk våld, sexuella övergrepp och försummelse.

Fysisk våld: Slå, ,knuffa, bränna, bita, nypa, förgifta, riva eller försöka kväva barnet
Psykisk våld: Utsätta barn för nedvärderande omdömen, hån, utfrysning, tvingas bevittna våld mot en närstående
Sexuellaövergrepp: En vuxen utsätter ett barn för fullbordade samlag, sexuellt betonande smekningar, sexuella inviter eller blottning inför barnet.
Försummelse: Att en vuxen under lång tid skadar eller äventyrar med barnets hälsa (fysisk eller psykisk) eller utveckling genom att inte ge dom omsårg; som brist på kläder, mat, sjukvård; tandvård, stimulans, utbildning eller kärlek


Om man har misstanke om att ett barn blir misshandlad hemma ska man kontakta socialennämnden Om socialnämnden misstänker brott gör dom en polisanmälan eller om barnet är skadad ser dom till att barnet får vård. Lagen säger “ Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripatill ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”. Det betyder att om du har någon kännedom om att ett barn far illa hemma ska du direkt kontakta socialnämnden. Socialnämnden gör en utredning om din anmälan. Även om du inte är helt säker på att barnet far illa så ska du anmäla. Socialnämnden beslutar sedan om barnet är i behov av hjälp eller inte. Vad menas med kännedom? Kännedom är att du behöver inte vara helt säker på att barnet far illa hemma. Det räcker bara med att du har hört eller att skadorna inte stämmer med vad vårdnadshavaren, föräldrarna eller barnet säger.
När du ska anmäla kan man gå olika vägar beroende på i vilken situation det är. Är det på jobbet du får kännedomar om att barnet far illa ska du börja med att gå till din chef och sedan ringa socialtjänsten. Socialtjänsten hjälper dig med anmälan. Är det på jobbet du anmäler måste du ange namn. Vilket betyder att du inte kan vara anonym.

Om du är en vuxen i barnets omgivning, det kan vara allt från idrottstränare eller fritidsledare och misstänker att ett barn far illa ska du ringa socialtjänsten. När du ringer socialtjänsten får du prata med socialsekreterare där du berättar vad du sätt och hör. Socialsekreterare fungerar även som ett bollplank där du kan bolla din kännedom. Här kan du vara anonym. Alltså du behöver inte berätta ditt namn, men det underlättar. Det kan upplevas vara svårt att komma i kontakt med socialtjänsten då kan det vara bra att tänkta och fundera, bolla sin kännedom med någon annan. Men som sagt tidigare, du behöver inte vara helt säker för att ringa socialtjänsten.

Det kan vara väldigt svårt i en situation där någon nära kompis eller familjemedlem far illa. Är det en bror eller syster som blir misshandlad hemma kan jag tycka att det skulle vara grymt svårt att anmäla med tanke på att det är mina föräldrar man anmäla och eventuellt skickar till fängelet. Där gäller det att tänka igenom att ring socialtjänsen och bolla min oro med dom och se vad dom säger om det är misshandel av någon form eller att jag bara borde prata med mina föräldrar. Om en kompis far ill hemma så kan det vara väldigt svårt att ta upp det med kompisen. Det kan lika bra vara att kompisen ramlar och slår sig lätt och att jag bara misstolkar situationen. Men det kan även vara en försvarsmekanism som hen använder för att försvara sin mamma eller pappa. Man kan även vara bra vänner med kompisens föräldrar och då blir det en ännu jobbigare situation där man ska anmäla några man har bra kontakt med. Men då skulle jag göra samma sak som jag skrev ovan. Ringa socialtjänsten och prata med socialsekriteraren och bolla med den personen. Och sedan göra en anmälan Bättre att förlora en vänskap än en vän!

Happy Family
av:Elena Schevardo
CC BY

Barnkonventionen: Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.