fredag 17 maj 2013

Lekens betydelse för barns lärande och växande


Barn som inte leker går miste om många grundläggande steg i utvecklingen. Dom stegen är otroligt viktiga och har stor betydelse för hur dom sedan utvecklas. Motorisk, emotionell och social utveckling är väldigt viktiga steg i utvecklingen. Men att leka är inte bara att leka. Det ligger väldigt mycket bakom leken och att barn ska kunna leka, Dom måste känna sig trygga och säkra för att kunna leka. Barn som inte känner sig trygga eller känner sig osäker leker inte och går då miste om dessa grundläggande steg. Enligt Sigmund Freuds så bearbetar barnen obehagliga och känslor i leken. En jobbig händelse eller en jobbig känsla leks ut och bearbetas hela tiden. Tillslut har händelsen eller känslan blivit utspelad så pass många gånger så att barnet inte tycker det är obehaglig.


Den motoriska utvecklingen utvecklas i fysiska lekar. Te x när man springar och hoppar. Den motoriska utvecklingen är viktigt för att barnen ska kunna behärska sin kropp och sin rörelseförmåga. Barnen behöver träna på att kunna behärska sin kropp och sin rörelseförmåga, då är de fysiska lekar väldigt viktigt. Den emotionella utvecklingen stimuleras genom lekar där barnen bearbetar händelser och känslor. Kan vara t.ex, Där ett barn har tagit en spruta och händelsen var obehaglig. Då leker barnen det läskiga. Ju mera barnen leker leken destomindre läskig och obehaglig blir händelsen och nästa doktors tillfälle blir inte lika läskig. Den sociala utvecklingen utvecklas genom att leka tillsammans. Dom lär sig att känna empati, vänta på sin tur och prova olika roller. Allt det är många grundläggande steg i barnens utveckling. Om dom inte får leka går dom miste om alla dessa utvecklingsteg.

Trygghet i leken är det absolut viktigaste. Om ett barn inte känner trygghet eller är osäker vågar barnet inte lämna den verkliga världen och ge sig in i lekvärlden. Otrygga och osäkra barn blir lätta avbrutna när dom väl kommer in i leken. Men dom kommer inte in i leken lika lätt som de andra vilket gör att när dom väl inte leker går dom runt och kollar på de andra barnen medans dom leker. Barnen som inte kan gå in i lekvärlden förstår inte när något är på lek vilket gör att när andra barn gör när andra barn leker bråklekar med det otrygga barnen så tas leken på allvar. Det otrygga barnet blir också väldigt rädd när andra barn skrämmer och busar med hen.En vuxens hjälp kan göra mycket. Genom att ha en vuxen i sin närhet kan göra så att barnet känner trygghet så dom kan koppla och våga ge sig in i lekvärlden. De vuxna kan även försöka sätta sig in i barnent situation och förså varför barnet inte vill eller kan leka.  Barn inte kan leka börjar stöta bort det andra barnen vilket leder till otrivsel bland barnen

Enligt Sigmund Freuds 1856-1939 lekteori är att barnen skapar sin egen värld i leken och att barnen upprepar roliga och behagliga upplevelser i leken. Men dom leker även obehagliga och skrämmande upplevelser. När barnen leker den skrämmande eller obehagliga upplevelsen gång på gång blir händelsen mindre skrämmande eftersom barnen har gjort det läskiga så många gånger så det tillslut inte blir läskigt längre. Händelsen kan vara allt från att barnet skulle ta en spruta och har tidigare varit rädd för sprutor. Men sedan leker barnet att hen är en doktor och tar sprutor på kompisar, föräldrar eller till och med gosedjur.

Leka kan vara en av det viktigaste barnen gör under deras uppväxt. Leken har en sådan stor betydelse i uppväxten gör att det blir ännu viktigare att som får leka. Att dom får utvecklas i leken. Att deras motorik, empati och deras sociala utvecklas. Men ännu viktigare är att dom känner sig trygga och säkra. Känner barnen sig trygga och säkra så dom vågar lämna den verkliga världen och gå in i lekvärlden. I lekvärlden bearbetar barnen läskiga och otäcka händelser men även roliga och trevliga händelser. Just därför tycker jag att barnen känner trygghet är det absolut viktigaste som finns. Finns ingen trygghet leker barnen inte och barnen går miste om många grundläggande steg i utvecklingen.
bild: 

Deluxe Rollercoaster aktivitetsbord

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.