fredag 17 maj 2013

Lekens betydelse för barns lärande och växande


Leken har en stor betydelse för barnens lärande och växande. Om inte barnen får leka utvecklas barnen långsammare och kan få svårt att se skillnad på fantasi och verklighet. Barn lär sig genom leken att samspela med andra barn och det är något av det viktigaste som finns. Det finns många olika typer av lekar som gör att barnens utveckling stimuleras.

Leken är den viktigaste sysselsättningen för barnens utveckling och lärande. I leken får barnen lära sig att utmana sig själv och möta andra barn i samma ålder. De barn som inte får lära sig att leka kommer ha svårt att lära sig att förstå enkla saker som att ta på sig en roll så som att t.ex. leka pappa, använda sin motorik för att lösa problem, eller ens bara kunna kommunicera med människor i sin omgivning. Enligt professorn Mats Myrberg (professor i specialpedagogik) ska man låta barnen bara få leka och man ska alltså inte ha formell inlärning i förskolan. Jag anser att man ska ha kunskapsinhämtning så som att läs- och skrivinlärning men det ska ske via leken. Barn lär sig oftast sitt modersmål först innan de lär sig svenska så det är bara låta språket komma och bara besvara och fråga barnet som om inget är fel.

Enligt psykoanalytikern Erikson (Erik Homburger Erikson, 1902-1994) är “jaget” det viktigaste för barnet. Där lär sig barnen behärska sina känslor med hjälp av leken. Han teori visar att man ska ta hänsyn till sina känslor. I leken bearbetar man emotionella situationer och det för att man ska kunna visa sina känslor. Om ett barn kan uttrycka sina känslor det kan bli lättare att få veta om det är något som tynger barnet eller om hen känner sig utanför. De barn som inte kan behärska sina känslor kan hamna i svåra situationer om det t.ex. har hänt något och de blir rädda för det som har hänt i det förflutna och kan ej komma över det.
Å andra sidan är det nog bättre att få leka ut sina känslor men det kan också bli konsekvenser där barn kan blir mer rädda för det läskiga än att minska på rädslan. Man kan köpa in dockor som visar känslor och då kan barnen visa med denna lilla docka hur hen mår t.ex. ledsen.

Enligt psykologen Piaget (Jean Piaget, 1896-1980) är att barn lär sig ny kunskap av gammal in hämtning. När barnet är runt två år så leker de parallellekar, det vill säga att minst två barn sitter bredvid varandra och leker med likadana leksaker men inte tillsammans. När barnet blir äldre utvecklas dem och det gör också leken. Det barnen kunde förut används återigen och men ett steg högre. Det vill säga att barnen använder sin gamla kunskap till att lära sig något nytt, t.ex. leka med sina kamrater med de leksaker de använder.
Jag anser att Piagets teori är ett intressant sätt att se leken ifrån. Jag har sätt på praktiken där barnen har lärt sig tidigare att räkna till 12 och sedan använder barnen det när de leker med klockor eller mobiltelefoner.

Det är därför leken är så himla viktigt för barnen. Ingen lek så blir det ingen stimulans. Våra barn är vår framtid och om de inte lär sig leken så blir det ingen framtid för både oss eller dem. Jag tycker att barn ska få vara barn och där med få leka utan att bli störda. Låt barnen uttrycka sig inom de olika lekarna och hämta ny kunskap från det gamla de redan kan. 


Barnkonventionen artikel: nr 1 Ett barn är varje människa under 18 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.