fredag 17 maj 2013

Lekens betydelse för barns lärande och växande!


Leken är viktig för barns lärande och utveckling, eftersom att det finns mycket att göra med leken för barnen, hur viktig den verkligen är för att barn ska utvecklas på rätt sätt, och kunna utveckla sina motoriska, emotionella eller finmotoriska delar i ung ålder. Leken bidrar med en stor del av barnens inlärning, då genom alla olika lekar så lär sig barnen mer och mer, framförallt den motoriska och finmotoriska delen. Samt så lär de sig att räkna, att göra saker som klättra, springa, sparka boll eller liknande och mycket mer som gör dem mer förberädda på framtida saker för sig själv.

Leken är den bästa sysselsättningen för barn, det gör dem fokuserade, avslappnade och har samtidigt roligt när dem leker på alla olika sätt och vis då de samtidigt lär sig så otroligt mycket. De utvecklas till större, starkare och mer självsäkra personer också pga leken, som utgör här med att det är viktigt för barn. Det är skillnad mellan bra och dålig lek, som pedagog eller förälder eller liknande så ska man tänka på det noggrant och ordentligt! Inte slarva, eller göra leken för barnen till någonting tråkigt, ointressant eller liknande, utan anpassa sig för sitt/sina barn i närheten så de lär sig, så de har roligt & framförallt att de utvecklas.

Sigmund Freud(1856-1939) ansåg att barnet tillfredsställer sina önskningar och skapar sin egen värld i leken. Alltså att de kopplar bort sig ifrån t.ex. allt dåligt som händer runt omkring, eller försöker komma bort ifrån något dåligt, så kommer de in i lekvärlden som förändrar dom positivt. Erik. H. Erikson(1902-1994) betonar hur viktigt det är att barn får tid att leka för sig själva, eftersom det är i leken inlärningen sker och då där barnen reparerar sina känslor. Och jag håller med dem fullt ut, tog dessa två då dem båda är väldigt kloka och har i det hela rätt i vad dem säger angående leken för barns lärande och utveckling.

Mats Myrberg är en stabil professor i specialpedagogik på Linné universitetet som ligger i Växjö, Kalmar. Han tycker att det inte är bra att lära sig läsa i tidig ålder. Han tycker att man ska lära sig läsa runt 7 års åldern, när man är mer mogen för det och att man får det lättare inom framtiden, då man börjar läsa i åldern som i princip är den bästa för barn. Jag anser och tycker att han har helt rätt i det, tycker inte man ska hålla på och skynda på inlärningen för barn, jag själv började läsa i 7års åldern, och har aldrig haft problem att läsa eller liknande. Och att börja läsa när man är yngre kan förstöra en, och få det svårare i framtiden som då inte är någonting positivt alls.
Mats Ekholm är en professor i pedagogik från Karlstad. Han tycker att barn ska börja läsa vid 2.5-4a års ålder. Han säger att om ett barn blir intresserad utav läsning så ska inte ens föräldrar eller pedagogerna på förskolan hindra dem ifrån att lära sig läsa. Det är delvis sant, självklart så ‘’tvingar’’ man inte barnen då att inte få läsa, eller lära sig. Men det måste finnas en motta tycker jag, finner ingen anledning till att man ska börja läsa i 3 års åldern ungefär, det blir inte bättre i framtiden för det. Tycker barnen i den åldern ska lära sig på sitt egna vis, genom att bara leka och utveckla sina motoriska delar genom det.
Det som gör det så viktigt för pedagoger, föräldrar eller vuxna att hantera lek på ett bra sätt, så att det blir bra lek är att se till så att dem gör det rätt och att det inte blir fel. Att man står och ser till så att de inte finns möjligheter för barnen att bli skadade eller så, utan att dem har det bra och roligt, och samtidigt att man analyserar och studerar så att det är inlärningsmöjligheter i det man gör med dem. Barn tycker bara att det är otroligt roligt att få leka, att göra lekar som matematiska delar, öva på sina olika motoriska delar och ta del utav det sociala med sina vänner, nära och bekanta är väldigt viktigt tycker jag då det blir så mycket lättare för barn att inte vara blyga, visa världen vilka dem är och inte ha några alls problem att ta del utav sociala sammanhang som att skaffa vänner, hälsa på folk. Som att komma till en ny skola och inte våga hälsa på folk, att inte våga ta del utav vad andra gör och bjuda på sig själv, det kan bli väldigt svårt för den individen att fortsätta sin inlärning. Därför tycker jag att det är otroligt viktigt att som pedagog, förälder eller annan vuxen att verkligen tänka på hur viktigt det är för barnen att leka bra, att bra lek är en stor del som kan avgöra väldigt mycket inom framtid och göra det lättare helt enkelt för barn.

Varför jag har valt att skriva om dessa tre mellan meningarna är för att jag anser och känner själv från min egna vinkel att det är det viktigaste och visar precis hur och varför leken är så bra och viktig för barn. Att de lär sig genom att leka, att de utvecklas emotionellt, socialt osv genom att leka som många kanske inte tror, men faktiskt så är det så. Varför jag valde att ta med Freud och Homburger var för att dem inspirerade mig med deras meningar om barns lek och lärande och hur eller varför de försvinner in i sin egna lekvärld eller att de leker av dåliga känslor osv också, inte bara att de lär sig, utan barn har roligt och bearbetar bra och dåliga känslor också som Freud och Homburger delar på den noteringen.






Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.