torsdag 16 maj 2013

BarnkulturBarnkultur är viktigt för barns utveckling, livskvalitet och lärande. Utan barnkultur skulle barnen bli utanför. Barnkultur ger barnen en tillgång till samhället och det senaste inom till exempel lekar, museebesök m.m. Barnkultur ger livskvalitet genom att leka med varandra och när man har kul.

Idrott är bra för att barn ska kunna prestera och vara allerta under tiden de är unga och tokiga. Framför allt att de ska få energi till att orka med dagen. Att orka med dagen är det viktigaste en människa ska kunna eftersom man får saker gjorda. Genom idrotten utvecklar barn kondition och hälsa samt förmågan att ha roligt undertiden de samspelar med andra kompisar. Dessutom tror många föräldrar att fritidsintresse och Idrott tar för mycket tid ifrån allt skoljobb. Men där tar många vuxna fel för att när man rör på sig så syresätter man hjärnan och gör den friskare med ny energi.

Media är ett stort steg för växande barn när det gäller kultur. Med media menas t.ex. tv, internet och radio. TV och Radio är viktigt för att barn ska kunna lära sig nya ord och dessutom lära sig forma orden samt sysselsättande. En Ipad kan t.ex. hjälpa till vid inlärning av matematik, fakta eller läs- och skrivinlärning. Huvudsakligen så är medier till för att ha roligt.

Museebesök är bra för att barns lärande till hur saker och ting har sett ut tidigare då de inte var födda. Främst för att få en mångsidig bild av hur all kultur i världen har sett ut. De flesta museeum är nog roliga men det är viktigt att välja vilket museum barn är interesrade av. T.ex  på Idrottsmuseet så får man testa att klättra på kätterväg, göra saker på egen hand, och testa sin styrka. Det kan vara roligare än att bara stå och titta på en sak bakom glas.
Dessutom visar forskning att röra på sig gör en mer aktiv, syresätter hjärnan och ger ny energi till nästa lektion eller till resten av dagen. Så det finns flera alternativ att lära sig än att sitta bakom skolbänken.

Barnkultur är något barn konsumerar dagligen eller ett intresse som barn har som de tycker är roligt.  Till exempel som att röra på sig inom idrotten eller kolla på det nya barnprogrammet. Om barn inte hänger med i media eller Idrotten så kan barnen bli utfrysta från dagens lekar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.