fredag 17 maj 2013

Lekens betydelse för barns lärande och växande


Många tror att leken tar för mycket tid och att barn inte lär sig någonting av den. Men där tar många människor fel eftersom leken är grunden till hela ens uppväxt i livet. Ett barn som inte får uppleva leken kan ha svårigheter med utvecklingen framöver. Leken är en viktig aspekt i ett barns liv. Utan leken blir det dels tråkig i vardagen och barnet tappar förmågan att samspela med andra individer och har svårt att lära sig. Man brukar säga att leken är lika viktig som mat eller sömn.

Samspel med människor och hur individen känner sig själv med de personer den umgås med, till exempel om man leker krig eller mamma, pappa, barn så sätter man sig in i en roll där man till exempel ska sköta om sitt barn och känna medkänsla. Jag tycker att man ska få umgås med människor för det är roligt och man lär sig av varan. Vilket betyder att man har lättare för sig att besluta sig om en sak om man är flera. Man kan ge varandra tips och bra förslag. Leken är viktig för emotionella och det sociala för att man behöver varandra under tiden man utvecklas. lika mycket som på stenåldern ända fram idag.

Lekens betydelse för alla moment inom motrisk utveckling är nog  den största grunden till leken över huvud taget. Eftersom alla lekar innehåller rörelse. Själv tycker jag att rörelselekar är de roligaste lekarna för att man är oftast utomhus vilket ger en mer plats. En typisk rörelselek är Kull. Det barn lär sig genom att springa omkring och leka är turtagnings förmågan samt ta hänsyn. Förutom grovmotoriken lär sig barnen att ta hänsyn till varandra.

Hjärnan styr allt vi gör och allt vi bestämmer. Om vi inte skulle ha en hjärna skulle det bli svårt att fatta beslut, speciellt för en pedagog som säger vad som är rätt och fel. Lekens betydelse för det intellektuella är också en mycket viktig del av uppväxten för att man måste tänka sig för när man leker. T.ex Vid problemlösning som pedagog gäller det att vara lugn så man inte skapar oro i gruppen och så ska man alltid har det rättvisa i bakhuvudet även om det kan vara svårt ibland.

Men som sagt så tycker jag att Leken en rolig upplevelse som alla ska få testa på och gärna håller kvar förmågan att leka när man blir äldre. Det kommer alla att uppskatta i ens närhet. Därför tycker jag att lekens betydelse är minst lika viktig som barns lärande och växande.Namn: Children and Recycled Art
Av: icecairo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.