torsdag 30 maj 2013

Barnmisshandel

Barnmisshandel är något som är väldigt vanligt runt om i världen, barnmisshandel är när ett barn blir utsatt av en vuxen genom fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, eller försummar genom att inte ge barnet det grundläggande behov som behövs.

Fysisk våld innebär att en person blir utsatt av en annan person på utsidan av kroppen, genom knuffar, slår, kväva eller bränna.

Psykisk våld är när en person blir utsatt på insidan av kroppen genom nedvärderingar, hån, isolering, utfrysning eller orimliga bestraffningar.

Sexuella övergrepp är när ett barn blir utsatt sexuellt av en vuxen, som smekningar, sexuella inviter eller blottning inför barnet.

Försummelse när man som förälder under lång tid inte ger det barnet behöver, som mat, kläder eller tandvård. 

Lagen säger att “ Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripatill ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden” Du som anställd arbetar med barn eller ungdomar kan anmäla till socialtjänsten om misstankar kring ett barn blir utsatt för misshandel. Även som privatperson så säger lagen att en anmäla ska ske om man känner oro över något barn.
Efter att du gjort en anmälan till socialtjänsten så gör dom en utredning och barnet får oftast den hjälpt den behöver. Alla kan hjälpa till när man märker att ett barn blir utsatt för misshandel. Om du märker något liten tecken på misshandel, att du ser fysiska märken på personen, hört talas av andra eller att du inte får bra förklaringar när du frågar så ska kan du vända dig till socialtjänsten och antingen få råd eller bara använda som ett bollplank.

Privatperson - Är du vuxen och aktiv i tillexempel en idrottsförening eller bara en granne kan du om du upptäcker att barnmisshandel förekommer så ska du först och främst ringa och tala med en socialsekreterare. Du berättar för dom var du sett eller hört och varför du tror att detta barn far illa. Du kan alltid vara anonym men det underlättar väldigt mycket om du uppger ditt namn och säger vem du är. När du ringer behöver du inte vara säker på din sak för socialsekreteraren funkar även bra som ett bra “bollplank”.

Skulle man upptäcka att sin kompis blir utsatt för misshandel i hemmet så ska man försöka prata med kompisen och se hur mycket hen vill berätta. Är det tecken som tyder på att hen blir misshandlad så ska man ta kontakt med socialsekreteraren och rådgiva med dom. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Många kan vara rädda och många skäms ofta för att dom tror att det är dom det är fel på eller att det är deras fel att det förekommer misshandel. Andra kan ha blivit hotade eller mutade av den som utsätter och berättar inte därför. Många kan ge singnaler men får inte gensvar så ingenting händer. Det finns många orsaker till varför inte barn berättar och därför är det så viktigt att när känneteckna minsta lilla så ska man vara uppmärksam och se om det är så att man måste kliva in. Genom att kliva in så menar jag att du tar kontakt med socialtjänsten och sedan får dom sköta resten, du har gjort det du kunnat och kanske är du en stor hjälp till den utsatta.

BRIS
För dig upp till 18 år: Telefon - 11611
Mejlen & chatten på bris.se
För dig som är vuxen:
Telefon - 077-150 50 50
Barnperspektiv.se

Rädda Barnen
Besöksadress: Landsvägen 39 i Sundbyberg
Postadress: 107 88 Stockholm
Telefon: 08-698 90 00
E-post: kundservice@rb.se
En fyrkantig himmel http://www.masenfilm.se/media/pdf/filmhandledning_4kantig_himmel.pdf

Barnkonventionen: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.