tisdag 23 april 2013

Barnkultur

Barnkultur är viktig för barn eftersom de lär sig om kultur i stort. Genom kulturen har barnen möjlighet att vara sig själva. Med kultur menar vi i denna text t.ex. teater, idrott, museum, film (TV) och böcker. Det finns ännu fler kullturella sammanhang men just dessa fem är de viktigaste anser vi, för barns utveckling, livskvalitet och lärande eftersom genom dem kan barnet uttrycka sin identitet.

Idrott är en del av barnets kultur och det är jättebra för barnet att idrotta eftersom barnet får känna sig delaktig i laget och lär sig att samarbeta med andra. Idrotten är också bra för barnets hälsa och genom idrotten blir barnet piggare. Forskning säger att idrott är bra för hjärta och hjärna och att barnet får bättre grovmotorik.
Teater och museum är också en viktig del av barnkulturen. Barnet får möjlighet att utveckla sina intressen ,besöka olika platser och samspela både med varandra och med sig själv. Museum och teater fungerar som inspiration för barnet och väcker barnets fantasi. Museum är en faktaspegling av den kultur vi lever i. 
Barnen kan även lära sig om andra kulturer genom teater och museum. Te x en teater om en annan kultur kan väcka intressen inom barnen om den kulturen.

Med film och böcker utveckla barnet bland annat sin förmåga att prata och skriva. Genom att titta på olika barnfilmer och lyssna på olika böcker använder barnet sin fantasi och lär sig hur omvärlden fungerar. På Disney Channel finns t.ex. ett program som heter Art Attack där barnens intresse väcks för konst och skapande. På Art Attack skapar dom allt från en pappspargris till en pappgitarr. Allt är lämpligt för alla åldrar med en vuxens hjälp. Böcker spenderar mycket tid med att titta och observera och barnen lär sig även att kommunicera med varandra genom att kolla på film och läsa böcker.

Alla olika kullturella aktiviteter som vi skrev ovan är ju bra för barns utveckling, livskvalitet och lärande eller hitta på sina egna.Det är alltid bätte att användra sig av olika ‘hjälpmedel’ för att väcka kultur intresse hos barn. 

Barnkonventionen: 8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet
Cute Kids in Children's Costumes
Attribution
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.