fredag 1 februari 2013

Vad vi lär oss

Analysförmåga:
 • Vi analyserar en text och skriver ut det viktigaste om det.
 • Vi Jämför olika texter med i princip samma innehåll, vilket leder till skillnader mellan åldrar.
Nackdelar:
 • Man kan lätt misstolka svåra texter. Om man analyserar en för svår text och inte förstår.
Kommunikativ förmåga:
 • Man har envägskommunikation till dem som läser bloggen.
 • Vi framför och bemöter argument.
 • Formulerar blogg inlägg, och redovisar dem genom att publicera.
Metakognitiv förmåga:
 • Vi använder olika strategier, genom att skriva olika i texten. Alltså variation i texten.
 • Vi lär oss genom att skriva ett inlägg och sen utveckla det, och förbättra inlägget.
 • Vi lär oss att tolka  olika texter som vi skriver/läser.
Förmåga att hantera information:
 • Att vi letar tiill exempel på internet efter bilder som passar till våra inlägg. Vi hittar oftast våra bilder på hemsidan '' Flickr ''.
 • Om vi ska hitta saker på internet är vi oftast kritiska till källan. Med tanke på att vi måste använda oss genom upphovsrätten '' Creative Commons ''.
 • Vi lär oss att använda oss utav källkritik.
Begreppslig förmåga:
 • Dem begreppen vi lär oss använder vi oftast i våra blogg inlägg och försöker oftast vara nyanserade.
 • Vi lär oss att använda olika begrepp i olika sammanhagn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.