fredag 22 februari 2013

Tips om ADHD


Ett barn med ADHD i skolan behöver mycket av den här pedagogiken:
 • Extra mycket uppmuntran och beröm
 • Avgränsade och tydliga arbetstuppgifter
 • Instruktioner i FLERA steg
 • Korta och tydliga uppmaningar
 • Hjälp med att komma igång och avsluta
 • Anpassade läxor och hemuppgifter


Viktigt att skolan, föräldrarna och barnet har en tät kommunikation och hittar dom rätta vägarna för just det barnet och dess behov.
Tips för föräldrar med barn som har ADHD
 • Bra planering utav dagen, timme för timme för att minska symptomen
 • Undvika stress
 • Undvika för mycket aktiviter per dag
 • Hjälpmedel som tungtäcke (barn med ADHD sover ofta oroligt)
 • Finns klockor med larm för att barnet ska bli påmind om nästa aktivitet 

  adderall

  By Life Mental Health

  Attribution 
  http://www.flickr.com/photos/lifementalhealthpics/8405095433/
Barnkonventionen: 23 Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

http://unicef.se/barnkonventionen

Källor: Lisa Ögrens tankar och erfarenheter


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.