fredag 22 februari 2013

ADHD - neuropsykiatriskt funkstionsnedsättning.


ADHD är en så kallad neuropsykiatriskt funkstionsnedsättning.

Problemen med ADHD kan ha olika tyngdpunkter och svårighetsgrader och det kan
variera från barndomen upp till vuxen ålder. Barnets egenskaper som exempelvis
begåvning och uppväxtmiljö för barnet kan avgöra vilka konsekvenser och svårigheter barn med ADHD får.

Det finns 3 kärnsymptom för ADHD, vilka är:
* uppmärksamhetsproblem
* impulsivitet
* överaktivitet

Dessa tre symptom kan förekomma var för sig eller i kombination.

En intressant forskning visar att de som har adhd har svårare än andra att göra saker
som ger en belöning längre fram, istället vill de hellre göra saker som ger en direkt
belöning som att spela dataspel istället för att plugga till matteprovet dagen efter.

Orsakerna till adhd har varit omdebatterat, tidigare fanns en stark tro på
uppväxtmiljöns betydelse, där uppfostring och hemförhållanden skulle utgöra en
viktig del, dock har forskning visat att orsakerna i grunden är biologiska. Man har sett
att de gener som har visats ha koppling till adhd har att göra med signalöverföring
med signalsubstansen dopamin i hjärnan, särskilt i främre delen av hjärnan, där planering och beslutsfattande styrs.

difference-between-add-and-adhd

Attribution 

http://www.flickr.com/photos/lifementalhealthpics/8385313496/Barnkonventionen : 23 Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.
http://unicef.se/barnkonventionen


Källor: Lisa Ögren och erfarenheter


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.