lördag 18 maj 2013

Lekens betydelse för barns lärande och växande

Lekens betydelse för barns lärande och växande

Det finns olika teorier om hur vida barns lek är viktigt eller inte och hur viktig den faktiskt är. Det finns många åsikter och studier kring detta.  Att leken är super viktig för barn går inte att blunda för men det är också självklart att man får tycka olika. Jag hoppas däremot att efter du läst denna text kommer du vara lite klokare och tycka att leken är viktig.

Det finns olika teorier om leken och hur ska man då veta vilken som är rätt? Det finns 6 stora forskare inom leken och en av dem är Birgitta Knutsdotter Olofsson som har den senaste teorin om leken. Knutsdotter pratar mycket om att barn har koder till leken om när den börjar och när den slutar medans en annan stor forskare som heter Lev S Vygotskij, pratar om hur viktigt det är att barn får leka för att leva ut saker barn har varit med om tillexempel krig. Dem pratar om olika saker men är eniga om att barn får ett helt otroligt samspel med varandra när dem leker så alla teorier går lite in i varandra. Jag anser att ingen har rätt eller fel utan man mixar alla olika teorier till en stor lek- kompott. Med andra ord, ingen är rätt eller fel.

Alla människor uppfostrar sina barn olika lika väl som alla förskolor arbetar på olika sätt. Jag såg på en film som handlade om Vista förskola som hade svårt att få in vissa barn i leken. Det är jätte viktigt att se till individen och hur det barnet är som person. Vad gillar den för lekar, med vilka (så barnet känner sig trygg) och kanske vilken tid på dygnet som barnet leker som bäst, så att den får ut så mycket som möjligt av leken. När barn leker så utvecklas dem och blir bara bättre och bättre på leken. Att leken sen kan utvecklas till en högre nivå och barn förstår mer och mer allt runt omkring leken. Utvecklas, utvecklas och utvecklas ännu mer, både som barn och pedagog.

Man pratar mycket om att kombinera lek och kunskapsinhämtning. Ska man vara för eller emot? Jag tycker för. Tillexempel på Äppelgårdens förksola har dem lek kombinerat med  kunskapsinhämtning men på en väldigt extrem grad. Dem har inlärning hela tiden, till och med ute i sandlådan. Man ska inte gå för långt men man kan bestämma på förskolan att 1-2 dagar i veckan så övar man mycket på inlärning och resten av dagarna är normala. Man vill inte beröva barnen på deras fria lek för det är just den som är det viktiga. Att barn kan få leva ut sina fantasier och bli bättre på lekarna.

Lek för barn är något som är självklart i deras vardag och det borde alla veta. Att barn utvecklas när dem leker är inte konstigt. Deras emotionella, motoriska och sociala samspel är viktiga faktorer när dem leker. Olika lekar kräver olika kunskaper därför måste barn få testa alla lekar och kunna utvecklas på alla dessa områden.


Barnkonventionen, artikel nr. 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Playing child
MShades
CC BY

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.