torsdag 30 maj 2013

Barnmisshandel

Barnmisshandel i Sverige är förbjudet!
Med barnmisshandel menas det att en vuxen person utsätter ett barn för fysisk eller psykisk våld. Det är också när ett barn utsätts för sexuella övergrepp, kränkningar.


Fysisk våld: Är när en person till exempel utsätts för våld mot kroppen, när någon slår, knuffar, biter, bränner eller gör något som skadar en annan människa kropp.

Psykiskt våld: Är när en annan människa kränker, nervärderar, hånar, utfryser en annan människa.
När en vuxen utsätter ett barn för sånna här handlingar får barnet inte den kärlek, stimulans utbildning, mat, kläder osv som barnet behöver i sin utveckling och för att må bra.

Barn som blir utsatta för misshandel är att vissa föräldrar anser att det är en effektiv uppfostringsmetod som fungerar bra, men barnet förstår inte varför hen blir slagen och det kan leda till att barnet upplever rädsla och misstro.

Det är vanligare i familjer där mamman i hemmet blir slagen är det mer vanligt med barnmisshandel, det är ökad risk om föräldrarna själva har upplevt våld i sin barndom. Det kan också vara då föräldrarna har missbruk till narkotika och alkohol. Enligt fyrkantig himmel står det att barn som har uppfostras med våld att de är små och späda, de är sårbara.

Lagen säger att om man misstänker att någon som blir utsatt för våld, är det en skyldighet att anmäla det.

Vuxna som märker att ett barn far illa kan anmäla det till socialtjänsten. Där ska man tala med en socialsekreterare på vad man har sett och hört. Man kan vara anonym men det underlättar om man talar om vem man är.

Man man märker att en kompis eller sig själv far illa av misshandel kan man försöka vända sig till någon man har förtroende för, man kan berätta för personal till skolan eller ringa BRIS (barnens rätt i samhället). Det gäller att våga berätta och inte skylla allt på sig själv på vad som händer hemma.

Du kan vända dig till bris hemsida och chatta med personer som jobbar med barn och ungdomar.
http://www.bris.se/
För dig upp till 18 år:
BRIS 116 111

För dig som är vuxen:
BRIS vuxentelefon- om barn: 077 150 50 50
http://www.barnperspektivet.se/

Barnkonventionen nr,2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.


children family outskirts Belgradesima dimitric
  • Attribution 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.