fredag 17 maj 2013

Lekens betydelse för barns lärande och växande


Den största grunden för barns utveckling, lärande och växande är leken. Leken är ett av barnets viktigaste sysselsättning, utan leken skulle barnets utveckling bli längre och långsammare. Genom leken utvecklar barnet sin kroppsutvecklingen, alla sina sinnen och det sociala samspelet tillsammans med andra. Hela utveckling kommer så naturligt genom lek och därför är det så viktigt att barn leker tillsammans.

Det finns många olika sorters lekar. Inom dom olika lekarna så utvecklas barnen motoriskt, intellektuellt, emotionellt genom att man bearbetar känslor och upplevelser i lekarna. Som speciellt i rolleken som även tillämpats i lekterapin. Den sociala förmågan och samspelet utvecklas störst, barnen samarbetar tillsammans genom regler, roller, vänta på sin tur och mycket mer. Alla bitar i utvecklingen kommer naturligt genom leken och därför är det så viktigt med leken. Skulle barn sitta själva och leka skulle dom inte utvecklas på samma sätt och den sociala förmågan skulle bli mycket sämre. Jag tycker att leken är så viktigt just för att hela barnet utvecklas genom att bara leka tillsammans med andra barn, kunskaperna kommer mer naturligt genom lek då man har lättare att fånga barnens intresse.

Frågan är om man ska ha kunskapsinhämtning i tidig ålder? Det finns många olika åsikter om detta, Mats Ekholm och Mats Myrberg är två professorer i socialpedagogik. Ekholm är för lek och kunskapshämtning i tidigt ålder och Myrberg är mot detta. Ekholm anser att man ska blanda lek med kunskapshämtning i tidig ålder, att barnet skapar sig ett rikt ordförråd och han påstår att den formella inlärningen förstör kunskapsinhämtningen. Barn ska lära sig genom att blanda lek tillsammans med läran. Myrberg har forskat kring kunskapshämtning i tidig ålder och det resulterade i att många barn misslyckades med inlärningen. Han tycker att man ska möta barnet på den nivån dom är på och att den formella inlärningen är den bästa inlärningen och utvecklingen för barnet. Jag tycker att barnen ska leka sig till kunskaper, alltså genom att blanda den formella inlärningen och lek. Man gör om uppgifterna i skolan till roliga “lekövningar”, då får man barnens intresse och dom tycker det är kul. Barnen lär sig mer av detta och vill lära sig. Skulle barn bara lära sig genom den formella inlärningen skulle dom glömma det snabbt och bara lära sig för stunden, genom lek blir det roligare och dom lär sig att lagra kunskaperna.

Birgitta Knutsdotter Olofsson (en professor emerita i barn- och ungdomsvetenskap), hon anser att ömsesidighet samvaro och turtagning är de sociala regler som skapar harmoni i leken. Hon säger också att det är i leken samspelet och det sociala har störst påverkan på barnet, det är genom leken som barnet utvecklar alla sinnen. Vidare anser Knutsdotter att barnet får sin socialisation naturligt och barnets lek ska respekteras och stimuleras. Jag anser att barns sociala förmåga utvecklas genom leken och genom att lek tillsammans med andra, som Birgitta säger så är det samspelet och det sociala som har störst påverkan på barnet. Utan lek tillsammans med andra så skulle alltså inte samspelet komma naturligt och man skulle få lära sig det på andra sätt.

Jag anser i helhet att leken är till stor grund för hela barnets utveckling, barnets förmåga att leka utvecklas, alla dom olika sinnena, hela barnets utveckling och störs av allt är socialisationen. Barnen behöver leken för att utvecklas, utan leken utvecklas inte barnen på samma sätt och utvecklingen blir långsammare. I leken kommer den stora utvecklingen naturligt och därför tycker jag att det är så otroligt viktigt för barn att dom leker. Det är ett måste för barnens utveckling.Kids Playing at Childrens Playground Ship
By epSos.deAttribution Some rights reserved


Barnkonventionen 31. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.