torsdag 30 maj 2013

Fakta om barnmisshandel och hur man kan gå till väga


Barnmisshandel

Definitionen av lagen om barnmisshandel lyder:
Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysisk eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.
Om du misstänker eller har kännedom om att ett barn blir misshandlat har du skyldighet att
anmäla det till socialnämden. Barnmisshandel kan ske var som helst när som helst men oftast syns det inte. Barn är väldigt bra på att dölja det och vill helst inte visa eller prata om att dem blir misshandlade. Barnmisshandel kan vara fysiskt våld då det innebär att barnet blir sparkat, slaget mm., psykiskt våld kan innebära att barnet får nedvärderingar, bestraffningar, hån mm., sexuella övergrepp kan innebära att en vuxen utför samlag med barnet eller blottar sig för barnet mm. och det sista är försummelse som innebär att en vuxen (oftast i en längre period) äventyrar med barnets hälsa eller utveckling genom att tillexempel inte ge barnet mat eller kläder.

Om en vuxen får veta att ett
barn far illa ut eller bara har misstankar så finns det olika sätt att göra på. Du som är privatperson kan alltid anmäla och där med är du anonym när du anmäler. Däremot om du jobbar på en verksamhet som har med barn och ungdomar att göra så som skola, socialtjänsten, barna- och mödravårdscentraler o.s.v. Du har samma skyldighet att anmäla även om du har en verksamhet som är privat eller ej.
Det man först gör är att ringa till
socialtjänsten och anmäla det du vet sen tar dem upp fallet och bestämmer om det behöver bli en poilsanmälan eller inte. Det kan vara en god tanke att göra en egen utredning på om barnet verkligen blir misshandlat men det är socialtjänsten ansvar att bestämma om det behövs en utredning på barnet eller inte. Du har gjort allt det du kan när du har ringt till socialtjänsten och anmält vad du vet. Du kanske har räddat ett barn! Lagen säger: Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Om jag hade en kompis som blev slagen hemma skulle jag försöka prata med min kompis och få den att öppna upp sig till mig sen försöka få kompisen att prata med en vuxen tillexempel
skolsyster eller en kurator. Tips är att gå in på din närmaste ungdomsmottagning och kolla vad det finns för hjälp. Det finns alltid en kurator på varje UMO (ungdomsmottagning) och ibland till och med psykologer. Det kan vara svårt i början att kanske våga prata med sin kompis om det jobbiga ämnet så då kan man kanske luras lite och säga att man själv har problem och be sin kompis kanske ringa bris bara för att den kompisen ska förstå att dem på bris bara vill det bästa för just DIG.
Tips!
Man kan alltid ringa BRIS. Dem är super bra och
lyssnar gärna på det du har att säga. Dem har även en chatt så man kan chatta med dem eller email då man också kan emaila dem om det man vill prata om. Något som kan vara bra att veta om man ringer till BRIS är att det inte kostar något och det kommer inte synas någonstans på telefonräkningen att du har ringt dit du är även anonym när du ringer eller chattar.

Ungdomsmottagningar (UMO) är också väldigt
välkommnande och där kan det vara enklare om man vill prata med någon ansikte mot ansikte och prata. Då är du däremot inte anonym längre men det kan vara ett sätt att få hjälp direkt och inte bara massa råd. Då kan man prata med en kurator och komma fram tillsammans om hur man kan förbättra sin situation och komma på lösningar tillsammans.

Som vuxen kan man ringa BRIS
vuxentelefon om man under över något eller vill ha råd eller bara någon att prata ut problemet med. Det finns även en hemsida för vuxna som heter barnperspektivet.se.

Om man inte vet hur man ska
gå till väga med en anmälan eller bara ha nån som “bollplank” och diskutera saker med så kan du alltid ringa socialtjänsten och be att få prata med en socialsekreterare eller ringa till din kommuns växel och be att få prata med någon som har hand om barn som far illa.

Barnkonventionen nr. 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

PLEASE SIGN PETITION TO END CHILD ABUSE
RubyGoes
CC BY

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.