fredag 31 maj 2013

Barn som far illa hemma

Barnmisshandel är då ett barn blir utsatt för psykiskt, fysiskt,  sexuella övergrepp, kränkningar till och man försummar barnens grundläggande behov av en eller flera vuxna. Det kan vara allt från att ett barn blir utfryst, biten, slagen, fullbordade samlag eller att de inte får någon mat hemma. Barn misshandlas för att föräldrarna anser att våld är det bästa sättet att uppfostra sina barn på. Men oftast är det så att barnen inte förstår varför de blir slagna för det dem har gjort. När man använder våld så föder en rädsla och misstro fram och det leder till att barnen gör så som föräldrarna säger utan att säga emot. Egentligen gör de inte detta gör de anser att det är rätt eller att de själva vill. Utan för att de är rädda.

Alla barn reagerar olika av misshandeln. Vissa barn kan visa tydliga och starka symtom såsom aggressivitet alla, sömnsvårigheter under nätterna eller att man lider av psykosomatiska t.ex. depression, koncentrationssvårigheter och kamratsvårigheter på grund misshandel.

Enligt lagen så står det ”Lagen uppmanar även oss som privatpersoner att anmäla om vi är oroade över hur ett barn har det.” ur häftet En fyrkantig himmel sida 9. Det som de menar med är att vem som helst borde anmäla misshandel, fast många anser att de inte vill ingripa i andra familjeförhållanden. Risken är att man kan förvärra situationen om man blandar in Socialtjänsten (soc) . Alla människor såsom kan bidra till en förändring!

När man gör en anmälan till soc så innebär det att man informerar dem om sin oro om att det kan finnas ett barn som far illa hemma. Dock om du inte vet vart du ska ringa eller vända dig för att få hjälp så kan du ringa din kommuns växel. Där kan du fråga efter vem som arbetar med barn som far illa. Kanske det är DIN anmälan som gör en förändring för barnet.


Du behöver inte vara säker om ett barn misshandlas, för i lagtexten så uttrycker dem att du ska ha ”fått kännedom om” vad som händer. Det menas med att du behöver bara ha sett eller hört något som tyder på att ett barn far illa. I detta begrepp kan man inräkna också:

- Att barnet berättar.
– Att du ser tecken på misshandel och inte får bra förklaringar från barnet, förälder eller annan vårdnadshavare.
– Att skadans utseende inte stämmer med förklaringen du fått av barnet, förälder/vårdnadshavare.
– Att andra barn berättar för dig att de har sätt märken på en kamrat eller att barnet berättat för dem.
– Att du hör talas om av andra, eller för när barnen pratar med varandra.

Om du märker att en vän far illa hemma så det du kan göra är att först fråga personen om det är någon hen vill prata om. Om det blir så pass att hen inte vill prata om det och man ser blåmärken på kroppen och hen förnekar att det kommer från hemmet så kan du gå till skolkurator och säga till hen vad du har sätt och hört och förklarar för kuratorn så mycket du vet. Då kan du få hjälp av kuratorn om att gå vidare och det kan bli så att min kompis kan få hjälp med det som händer där hemma.

Å andra sidan kan det bli värre för min kompis som hens föräldrar får reda på att någon eller deras barn har pratat med soc. Det kan bli värre hemma och bli skadligare för min kompis.

TIPS:
- Håll alltid ögon och öron öppna för om du misstänker misshandel
- Anmäl så snabbt du känner på dig att ett barn misshandlas
- Prata med andra om hjälp
- Ta hjälp av vänner om du är utsatt för misshandel
- Ring BRIS: Nummer och chatt finns får både dig under 18 och dig som vuxen
- Anmäl så snabbt du känner på dig att ett barn misshandlas
- Prata med andra om hjälp
- Ta hjälp av vänner om du är utsatt för misshandel
- Ring BRIS: Nummer och chatt finns får både dig under 18 och dig som vuxen

Syria Children of Freedom
Freedom House
CC BY
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.


Länkar som är bra att läsa: 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.