torsdag 25 april 2013

Barns mediekonsumtion

Barns relation till media blir större och större för varje dag som går. Generationernas syn på media är väldigt olika, en treåring kan klara av att hantera till exempel en Ipad medan i äldre generationer kan man till exempel ha väldiga problem med att skriva ett sms.

Det finns både för- och nackdelar med barnens mediekonsumtion,
 fördelarna är:
- Lära sig att läsa.
- Lära sig engelska.
- Hantera teknik t.ex. Dator, mobil och Ipad.                                               
- Hitta information och även kunskap.

Nackdelarna är:
- Kan bli beroende.
- Som liten kan man kanske inte känna igen om det är ett "troll".
- Få ett sämre språk, t.ex. sms-språk.
- Kanske råkar komma in på en betalsida eller olämplig sida.

Som vuxen har man ansvar om ett minderårigt barn sitter och spelar ett opassande spel eller opassande sida. Om man arbetar med datorer i skolan kan det vara väldigt viktigt att vara närvarande när eleverna använder datorerna. Man vet aldrig vad barn har för avsikt. Man pratar väldigt mycket om mobbning i skolan och dem flesta barn säger att det händer över internet och på mobilen.

Tips:
- Att prata med barnen om att det finns troll,
- även att prata med barnen om att det kan finnas människor som sitter vid datorer och kan ha avsikt att utnyttja och skada barnet.  
- Sätta spärr på vissa sidor.- Vara tydlig mot barnen att om det skulle hända något t.ex. att man känner sig utnyttjad eller mobbad så ska man säga det till någon vuxen så man kan reda ut problemet.

Att vara anonym på internet har sina fördelar. Ingen okänd kan printscreena (kopiera) dina bilder och lägga upp dem på någon annan hemsida eller använda dem till eget bruk. Som vuxen kan det vara enklare att skärma av reklam eller sidor som verkar opassande medans barn är så himla nyfikna av sig och vet kanske inte vad man ska klicka på och inte.

Tips:
- Bestämma antal timmar om dagen man får sitta vid all sorts media. 
- Stänga av mobilen på kvällen när man ska sova.
- Ha ett privat konto där du lägger in bilder som bara familj och vänner kan se. 
- Prata inte med någon som du inte känner och gör definitivt inget som inte känns okej. 

Barnkonventionen nr: 2, Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

apple keyboard
Sean MacEnteeAttribution
Presentationen handlar om barns mediekultur och mediekonsumtion.
Där finns fördelar och nackdelar med barns mediekultur samt olika TIPS för vuxna och barn.
Adam och Alexander: Tips till barn

Mediekonsumtion
                                          CC BY NC ND
Här berättar vi om våra tips hur de ska tänka på när de sitter vid facebook eller någon liknande sida. 

Adam och Alexander: Ansvar och Tips

Mediekonsumtion
                                      CC BY NC ND
Här pratar vi om hur ni föräldrar eller pedagoger hur ni kan hålla koll på era elever samt era barn, på vilka sidor de använder på nätet. 

Adam och Alexander: Fördelar och Nackdelar

Mediekonsumtion
                                            CC BY NC ND
Här pratar vi om vilka fördelar och nackdelar det finns när man använder datorn eller sitter och spelar spel.

Mediekultur

Det finns både för och nackdelar med barns mediekultur, här är våra för- och nackdelar:


Fördelar
Nackdelar

Pedagogiska program - det finns mycket pedagogiska medel på internet som är bra för barnets utveckling.

Social kontakt - man kan hålla kontakt med nära och kära.

Sysselsättning - det finns mycket att göra inom media, allt ifrån film till spel.

Utveckling inom media - utvecklingen går fort fram och många ser det som en stor sak att hänga med i utvecklingen eller som en hobby.

Läsa och skriva - barnen lär sig både läsa och skriva inom media.

Oändlig informationskälla - det finns ett stort hav utav information på internet som kan vara medel till både skolarbete och andra saker.


Sexuella kontakter - det finns dom som utgår från att vara en annan person i barnens ålder som är intresserad utav barn. Tillexempel, dom vill ha en kontakt utanför media och även inom media. Som att visa sig i webbcameran.

Media tar för mycket tid - man ägnar sig för mycket åt media att man struntar i skolan eller likande.

Tappar koncentrationen - många elever sitter med mobilerna under lektionerna och det stör undervisningen.

Trötthet - många sitter med sin mobiltelefon eller vid datorn från morgon till kväll och till och med under nätterna vilket leder till mycket sömnbirst.

Vi tycker att det finns mer nackdelar än fördelar med barns mediekultur, vi ser media som något farligt för dom barn/elever med dåliga förkunskaper av farorna på internet och liknade. Vi tycker att du som vuxen/lärare ska ha koll på var barnen/eleverna gör på internet men ändå inte allt för mycket, även förklara för barnen/eleverna hur farligt det kan vara och vad dom ska göra om dom skulle bli utsatta för något.

TIPS TILL LÄRARE
- Gå in och titta på barnens historik på datorerna som dom använder i skolan.
- Se till så att skolan blockerar oanpassade sidor för barnen.
- Ta in mobilerna under varje lektion och låt dom spela/hålla på med dom under rasterna.
- Föräldrarkvällar, där man kan dela med sig utav sina egna kunskaper. Både positiva och negativa saker.
- Mobilpauser, låt eleverna få fem minuter paus under en lektion där dom får tillgång till telefonerna.
- Prata om farorna på internet tillsammans med eleverna så dom själv är medvetna om vad som kan hända.
- Förstå hur eleverna tänker.


TIPS TILL FÖRÄLDRARNA
- Gå in på datorn eller mobilen och titta på barnets historik.
- Blockera oanpassade sidor på barnets mobil och dator.
- Uppladdning utav film eller musik är olagligt men att ladda ner är inte olagligt.
- Låt inte dina barn spela spel under åldersgränsen som anges på spelet.
- Fundera som förälder över vad du tycker är okej att ditt barn spelar och inte spelar. Vissa spel kanske inte passar för ditt barn att dom spelar. Tex, krigsspel där man skjuter varandra.
- Ha en öppen konversation med ditt barn så att barnet öppnar sig ifall hen skulle råka ut för någonting.
- Gör ditt barn medveten om farorna som finns på internet.  - Som vuxen har du ansvar över ett barn som spelar ett opassande spel eller är inne på en opassande sida.

TIPS TILL BARN/ELEVER


Faror
Tips

- Alla är inte snälla

- Bli inte beroende utav datorn, se till att ta pauser och ha ett liv utanför datorn


- Undvik kontakt med främlingar


- Tänk på att alla utgår inte från att vara sig själva utan låtsas att vara en annan

- Det finns dom som använder sig utav kodatspråk.

- Träffa aldrig någon från internet som du inte vet vem det är

- Lämna aldrig ut din fulla identitet

- Att ha två facebook konton, ett privat och ett allmänt

- Lägg inte ut för privata och imtima bilder

- Håll instagram och facebook privat

- Tänk två gånger innan du lägger upp något på internet

- Prata med föräldrarna om något händer.
- Källkritisk

- Tänk på att allt som står på internet inte är sant.

- Det du lägger upp kommer alltid finnas på internet

tisdag 23 april 2013

Barnkultur


Barnkultur är viktigt för barns utveckling, livskvalitet och lärande. Kultur i barns liv är bra för utvecklingen för att kultur i största allmänhet är roligt när det är roligt så lär man sig dubbelt så mycket. Musik och idrott som exempel är ett fint sätt att lära sigpå för vilket barn gillar inte musik eller sport!


Det viktigaste är, att barnen rör på sig och det gör dem inom idrotten. Inom idrotten, ökar man sin motorik, hälsan och kunskaper i olika sammanhang.
Exempel på olika sporter är, fotboll, innebandy, hockey eller tennis. Efter en idrottslektion så fokuserar barn och ungdomar bättre för att de har fått röra på sig innan de sätter sig och pluggar i ett par timmar i streck.

Inom musiken så filar man på sin hörsel och sin finmotorik om du t.ex spelar piano eller gitarr. Musiken ändrar väldigt mycket på barn, barn kan bli lugna utav det, koncentrerar ofta väldigt bra när de får lyssna på musik medans de gör arbeten eller liknande. Jag har själv dyslexi som jag stör mig på ibland och gör att jag fokuserar sämre men om jag har musik i öronen så kan jag kontrollera mitt fokus  så att jag håller fokus på mitt lärande.

Internet är ett väldigt konkret exempel på kulturella medier som t.ex. spelandet eller lära känna nya människor via olika hemsidor. Jag själv spelar dagligen och min förståelse för engelskan har ökat enormt sen jag började spela. Man får förståelse om vad som händer i världen också, att google är ett underbart exempel där man kan söka och lära sig olika språk, ord eller liknande. Internet kulturen är ingenting som förstör, omvärlden kan lätt kopplas bort för stunden, men det kan bara vara bra, då barnen kan få vara sig själva när de sitter vid datorn och får ha sitt privata där.

Med det här menar vi att det är viktigt att ditt barn rör på sig och använder sig av andra kulturella medel. Vi tipsar verkligen om att ni går med i en idrottsförening eller liknande för att ditt barn ska få en så bra hälsa som möjligt.
Musik är alltid viktigt, för att förbättra koncentration och finmotoriken. Musik och idrott gör ditt barn gladare och kanske finner en bra karriär inom det i framtiden.
Children running in the park
av:eileenmcmhaon
CC-BY-SA

Barnkultur

Barnkultur är viktig för barn eftersom de lär sig om kultur i stort. Genom kulturen har barnen möjlighet att vara sig själva. Med kultur menar vi i denna text t.ex. teater, idrott, museum, film (TV) och böcker. Det finns ännu fler kullturella sammanhang men just dessa fem är de viktigaste anser vi, för barns utveckling, livskvalitet och lärande eftersom genom dem kan barnet uttrycka sin identitet.

Idrott är en del av barnets kultur och det är jättebra för barnet att idrotta eftersom barnet får känna sig delaktig i laget och lär sig att samarbeta med andra. Idrotten är också bra för barnets hälsa och genom idrotten blir barnet piggare. Forskning säger att idrott är bra för hjärta och hjärna och att barnet får bättre grovmotorik.
Teater och museum är också en viktig del av barnkulturen. Barnet får möjlighet att utveckla sina intressen ,besöka olika platser och samspela både med varandra och med sig själv. Museum och teater fungerar som inspiration för barnet och väcker barnets fantasi. Museum är en faktaspegling av den kultur vi lever i. 
Barnen kan även lära sig om andra kulturer genom teater och museum. Te x en teater om en annan kultur kan väcka intressen inom barnen om den kulturen.

Med film och böcker utveckla barnet bland annat sin förmåga att prata och skriva. Genom att titta på olika barnfilmer och lyssna på olika böcker använder barnet sin fantasi och lär sig hur omvärlden fungerar. På Disney Channel finns t.ex. ett program som heter Art Attack där barnens intresse väcks för konst och skapande. På Art Attack skapar dom allt från en pappspargris till en pappgitarr. Allt är lämpligt för alla åldrar med en vuxens hjälp. Böcker spenderar mycket tid med att titta och observera och barnen lär sig även att kommunicera med varandra genom att kolla på film och läsa böcker.

Alla olika kullturella aktiviteter som vi skrev ovan är ju bra för barns utveckling, livskvalitet och lärande eller hitta på sina egna.Det är alltid bätte att användra sig av olika ‘hjälpmedel’ för att väcka kultur intresse hos barn. 

Barnkonventionen: 8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet
Cute Kids in Children's Costumes
Attribution
Barnkultur


Barnkultur är viktigt för barns utveckling, livskvalitet och lärande. Barnen måste få lära sig att få vara barn och inte bli vuxna i förtid. Barnen måste få utvecklas efter deras intressen och inte bli tvingade. De ska ha till exempel ha rätt till att få läsa skönlitteratur i deras smak. Barnen är vår nästa generation, de måste få utveckla sin egna kultur och identitet.


Barn som har stor tillgång till böcker har stor fördel för deras lärande och utveckling. Att barn får öva sig på att läsa betyder inte bara att dem klarar skolan bättre utan att dem även kan använda sig av det på fritiden. All typ av läsning är bra, den är bra för att lära sig meningsuppbyggnad eller om man kommer från ett annat land och vill lära sig svenska. Man lär sig även nya ord och om man inte förstår ett ord kan det vara bra att ha en ordbok hemma som barnen kan kolla upp ordet i och kan lära sig det. Läsning ger stimulans till hjärnan och är även allmänbildning om man läser faktaböcker.  Barn som inte gillar att läsa kan man göra det lite roligare för. Som att t.ex. börja med att läsa en tidning (typ, Kalle Anka), Det är mycket roliga bilder och inte så mycket text. Sen kan man höja ribban med att börja läsa böcker med bilder och när då de är kul kan barnet börja läsa böcker utan bilder. För barn kan bilder vara viktiga men det kan också vara bra att välja böcker som har bilder på varannan sida. Barnet kan då lära sig att vara uttålig med texten och läsa mer på en gång.  

Alla barn ska ha rätt till att klä sig hur de vill oavsett vilken religion de har och kultur de lever i. De ska ha rätten till att få gå i vissa kläder som är motsatsen till vad deras religion säger. Det är viktigt att få visa sin identitet genom mode. Att få ha rätt till att vara sig själv gör att man stärker sin självkänsla.  I barnkonventionen artikel 13-15 står det ‘’Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.’’  det vill säga att man ska ha rätt till att säga vad man själv tycker. Du ska få ha yttrandefrihet med att klä dig i det mode du själv känner dig bekväm i. Man ska bli respekterad av sina nära och kära.

Alla barn ska kunna få
sporta för att deras grovmotorik och fysik ska bli bättre ät bra för deras utveckling. Sport är till mesta del en lag sport t.ex. fotboll, innebandy och hockey då lär man sig att samspela och de är mycket av samarbete i ett lag. Man ska kunna lyssna på sina lagkamrater och ta till sig kritik utan att tjafsa emot den som ger kritiken. Sen ska man  försöka jobba på det man har blivit kritiserad för, sen kunna fixa det på nästa träning eller match. Sen kan det vara bra att  man också ska kunna ge positiv feedback till sina kamrater i laget så det inte blir en dålig stämning i sitt lag.

Tips
kan vara att t.ex. skaffa ett bibliotekskort eller om man bor här i Stockholm och ta med sitt du barn till Kulturhuset, där finns det massor av olika avdelningar för alla olika åldrar. Om ni klickar på ordet Kulturhuset kommer du till alla inlägg som vi har skrivit om alla olika avdelningar dem har.
Låt ditt barn utforska sin identitet  och stil. Ditt barn kommer förmodligen gå emot dig och inte vilja det du säger om du tvingar ditt barn till någonting, då kommer du ingenstans med eran kommunikation Acceptera ditt barn och låt ditt barn vara sig själv, försök att inte ändra på ditt barn när den vill hitta sin egen “grej”.
Ditt barn ska få sporta vilken sport den vill utan att känna press från ens föräldrar. Sporta är en bra erfarenhet för barn eftersom dem får lära sig att sampela och samarbeta även att jobba i grupp.
Bild: Hitta i kulturhuset
CC BY NC ND
 

Barnkultur

Barnkultur kan uppfattas på många olika sätt, det kan vara allt ifrån böcker till samhället och mycket mer. Vi tycker att barnkultur har en stor roll i barnets utveckling, livskvalitet och lärande. Det är många barn som inte får tillgång till barnkultur och vill därför framföra varför det har en sådan stor roll i barnens liv.

Vår första åsikt till varför vi tycker barnkultur är så viktigt, ligger till grund för barnens rättigheter i samhället. I barnkonventionen står det att “Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion”. Sverige har ett väldigt mångkulturellt samhälle och vi tycker att oavsett ursprung, kultur eller religion så ska alla ha rätt till samma möjligheter och levnadsstandard. I många skolor blir det ofta problem när man kommer från ett annat land och har en annan ursprung, det får ofta barnen att känna att dom inte passar in. Det är väldigt viktigt att förstå varandras kulturer, hur andras normer och värderingar ser ut och funkar. Vi tycker att det är jätteviktigt att barnen förstår att alla är olika.

Vi tycker även att böcker ligger till grund för barnkulturen, det hjälper till under barnens utveckling, både för att lära sig läsa, skriva och stava. Barnkulturella människor tycker att det är lika viktigt som att äta näringsrik mat som att läsa och vägleda barnen till bra böcker, det håller vi med om. Böcker är bra för utvecklingen, de ger både barnet glädje, kunskap, tröst och skratt. Böcker stimulerar även språkutveckling och ger näring till barnets fantasi. Tillsammans med dom yngsta barnen så skaffar man sig en närvaro och samhörighet tillsammans med den vuxna. Som ni ser ovanför så finns det många skäl till varför man bör läsa böcker.

Under den fria tiden som barnen har efter skolan tycker vi att sport är en utmärkt idé att sysselsätta sig med. Det finns flera olika sporter att välja mellan, det kan vara allt ifrån enskilda till lagsporter. Under de olika aktiviteterna får barnen både öva upp sin grovmororiksamspelet tillsammans med andra och framför allt så tycker barnet att det är kul. Fritidsaktiviteten bidrar även till hälsan och barnets välbefinnande, många barn med ADHD ser idrotten som någonting dom lever för. Många barn behöver denna motion och rörelse, många kommer ner i varv på kvällen lättare och framför allt så får dem träna upp sin sociala förmåga tillsammans.

Det finns mycket mer skäl till att barnkultur är viktigt, här är bara tre av många skäl till varför barnkultur är viktigt. Barnkultur stöter man på varje dag under sin vardag även fast man inte själv är medveten om det. Den största utvecklingen sker under barnets första sex år i livet och redan från start finns barnkulturen med i bakgrunden. Se till så ditt barn från tillgång till många böcker och en aktiv fritid tillsammans med andra.Book Week display at HJ Daley Library
Campbelltown City CouncilAttribution

Barnkonventionen nr 27, Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.
Källor : Lisa och Ellinor egna åsikterfredag 19 april 2013

Sjöhistoriska museét

Man tar buss 69 från Sergelstorg sedan hoppar man av vit sjöhistoriska. På Sjöhistoriska museet finns det massvis med utställningar bland annat om handelssjöfart, flottans historia med mera. 

Populära aktiviteter på sjöhistoriska var en guidad tur som ger dig en överblick på vad hela museet handlar om, dessutom får man vet de mesta snabbt och kortfattat. Annars kan man titta på modellskepp, pirater, gamla vapen och hur ett skepp har kunnat sett ut då i tiden. Till exempel hur kaptenens hytt har sett ut.

Saker som kostade på museet var caféet, saker i souveniren och barnkalas.

Eftersom de har barnkalas så tycker vi att åldern för museet är ifrån 1-18. Ja det passar för skolan och förskolan eftersom man kan lära sig mycket om sjöhistoria och även se häftiga grejer som barn tycker om.

För att få mer kunskap om sjöhistoriska om båtar som var ute på sjön under bland annat medeltiden. 
Man lär sig hur piraterna agerade ute på havs och hur båtarna såg ut invändigt och utvändigt. Sen vad de hade för vapen under tidsåldrarna.

CC BY NC ND
foto av: Adam haglund
De stora skeppet

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Artikel 31 från barnkonventionen

Sjöhistoriska

Tar man bussen 69 från Sergels torg mot Kaknästornet och hoppar av på hållplatsen Sjöhistoriska. Rakt fram ligger sjöhistoriska.
Sjöhistoriska är ett museum där man kan hitta allt från sjömanstatueringar till gamla sjömansvapen.

Entrén till museet är gratis och anpassat till alla åldrar. Det yngre barnen har en våning på botten våningen som är anpassat för barn. Det finns matsäckrum, lekrum och ett skaparrum där barnen kan leka och skapa.
Saltkråkan & Ruskpricken: Saltkråkan är ett lekrum för barnen i maritim miljö. Ruskpricken är ett skapande rum där alla från 0-100 kan skapa.
Sjömansklubben är en klubb för 5-12 år där man får lära sig mera om sjömanslivet och nagivationer. När man går med i sjömansklubben får man en sjöfartsbok och varje gång man lär sig något nytt får man en stämpel som bevis för sin nya färdighet. Det finns även massa utställningar om sjömanshistorian.

Vi tror att sjöhistoriska passar för alla åldrar eftersom den finns våningar för det äldre och en barnvåning för det yngre.

Man kan lära sig allt om sjömanslivet, sjömanstatueringar och hur skeppen såg ut.

Barnkonventionen:Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Riksidrottsmuseet

Vi besökte Riksidrottsmuseet och om man vill åka dit så går man till sergels torgs busshållsplats och tar buss 69K mot Kaknästornet och hoppar sedan av vid Sjöhistoriska. Där kommer du direkt se vart du ska gå, finns även skyltat.

Riksidrottsmuseet är ett museum som har lagrat minnen från svensk idrottshistoria. Det finns även ett så kallat "Sports Lab" där man kan göra tester på sig själv och tävla med andra. T.ex. så fanns det en klättervägg där man kunde öva sig på att klättra både upp och ner. Det fanns även övningar på att öva på sin balans, snabbhet och styrka. Det fanns också så man kunde öva på sina gymnastiska förmågor.
På övervåningen fanns det bordshockeyspel och bordfotbollsspel som man kunde spela hur mycket man ville. När man har varit i Sports Labet och sprungit av sig kan det vara skönt att koppla av i biosalongen där det visas film om idrotten förr i tiden. På väggarna hängde det mycket intressanta föremål och fakta om allt från idrottens historia.

Det är mest skolklasser som besöker museet men det passar alla åldrar som är intresserade av idrott, om ditt barn vill åka dit så kan vi lova er föräldrar att ni kommer hitta något intressant att läsa/kolla på.

Varför ska man besöka Riksidrotts museet? Det är självklart att man ska besöka Riksidrottsmuseet om man gillar idrott och är intresserad av idrott. Ett tips är om man har en klass som har idrottsprofil eller åka med idrottsläraren som har skolklasser. Ett bra och roligt sätt att berätta och visa hur det var för i tiden med idrotten och hur den har utvecklats till idag.

Allt på Riksidrottsmuseet är gratis förutom de guidade turerna!

Barnkonventionen nr 31, Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Riksidrott
Ellinor Östergren
CC- BY- ND- NC
Idrott
Johanna Lewander Jacobsson
CC- BY- ND- NC

Sjöhistoriska

Vi besökte Sjöhistoriska museet igår tillsammans med klassen. Det är ett museum om handelssjöfart, flottans historia, marinarkeolgi, fritidsbåtar och sjömansliv med mera.  
Om du vill hitta dit så tar du buss 69 mot Kaknästornet och går sedan av vid Sjöhistoriska, bredvid Sjöhistoriska museet ligger även Riksidrottsmuseet och polismuseet.
Deras öppettider är tisdag - söndag kl 10.00 - 17.00.

Aktiviteter för barn -
  • Saltkråkan och Ruskpricken - det är ett lekrum som är öppet för fri lek i maritim miljö. Det finns även en skaparverkstad som är öppen för alla åldrar från 0-100.
  • Sjömansklubben - för dom som är mellan 5-12 år, de barn som vill lära sig mer om sjöliv och navigation så finns Sjömansklubben.
  • Barnkalas - Mellan 11.00 och 14.00 på söndag kan man boka barnkalas och ha olika teman beroende på åldern. För dom som är från fem och uppåt så är det Sjömonsterkalaset och från sju år är det Sjörövarkalaset.
Sjöhistoriska museet passar för alla åldrar, allt från barngrupper tillsammans med föräldrar till skolklasser upp i gymnasium. Passar även bra för barnfamiljer som en aktivitet på fritiden. 
Fri entré för alla åldrar och allt på museet är gratis. Vill du boka en Guidad visning så måste du ringa och boka i förväg och det kan ligga på en liten avgift. Om du vill boka barnkalaset så ligger pengarna runt 1500-2200 kr.

Man lär sig om olika kulturer och hur det såg ut förr i tiden samt nutid. Du får lära dig kunskaper inom det maritima området, du kan få tillgång till böcker, kartor samt samarbeta med andra.
Sjöhistoriska
Natalia Bober
CC BY NC ND

Sjöhistoriska
Natalia Bober
CC BY NC ND

Sjöhistoriska
Natalia Bober
CC BY NC ND

Sjöhistoriska
Natalia Bober
CC BY NC ND

Sjöhistoriska
Natalia Bober
CC BY NC ND

Barnkonventionen - 29 Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Källa - Sjöhistoriska museet
Webbsidan 
http://www.sjohistoriska.se/sv/
Broschyrer från sjöhistoriska.onsdag 17 april 2013

Kultur

Kultur - när människor tänker på ordet kultur så pratar dom ofta om konst, musik och litteratur men det kan också handla om en annan slags kultur som finns hos oss i samhället nämligen våra normer och värderingar.

Kulturens inre - vad vi i samhället tycker och tänker om olika saker. Som speglas i samhället.

Normer - är oskrivna regler i samhället. Tillexempel, att man står i kö och väntar på sin tur när man är på ica eller vilka kläder man ska ha på sig som tjej och kille.

Värderingar - det är människors värderingar om vad som är rätt och fel. Tillexempel, att i vissa familjer så går sporten för skolan.

Kulturens yttre: är traditioner, kläder, mat, konst, musik och så vidare. Det är kulturens yttre som också speglas i samhället. Men har också samband med kulturens inre som att klädstilen har stor betydelse i vissa kulturer.

Vardag - allt som visar sig i sämhället. Tillexempel mat,musik och kläder. Folk klär sig olika beroende på var man kommer ifrån och beroende på normer och värderingar.

Finkultur - ordet finkultur används som ett samlingsnamn för konst, teater, musik och arkitektur. Dessa saker är en värdering i sig som kanske lite finare människor ägnar sig åt?

Mångkulturellt samhälle - ett mångkulturellt samhälle innebär att det är många olika värderingar och kulturyttringar på ett och samma stället. Folk från olika läder med olika bakgrund och även olika normer och värderingar flyttar till ett och samma stället i världen och det blir det ett mångkulturellt samhälle.

Delkultur - innebär att folk med samma kulutrella likheter av annat slag skapar sin egna kultur, som tillexempel vegetarianer eller LAN-spelare.

Subkultur - är grupper som tillexempel kriminella gäng, där normerna och värderingarna skiljer sig i stort och grupperna har starka egna åsikter.

Kulturkrock - är konflikter som uppstår i vardagen genom kulturen. Det kan hände både genom etniska grupper, olika generationer, samhällsklasser och dekulturer. Tillexempel: att i vissa skolor så är det förbjudet att använda slöja medan det är helt naturligt för andra.


Lite regn stoppar bara sansade människor..

Barnkonventionen: 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Källa:
Människors miljöer
Av - Tove Philips
Gleerups 2011fredag 12 april 2013

Varför VI just ska vinna!

Vi tycker att vi är värda en seger eftersom att vi har arbetat med fokus på  barnets utveckling.
Vi har fått kunskap av hur man skapar en blogg, hur man samarbetar och bearbeta fakta. Vi kan använda det teoretiska vi har lärt oss i skolan genom att skapa denna blogg, i det praktiska vi utför på praktiken.Vi tänker på vår framtid, Barnen!

Varför ska just VI vinna?

Vi ska vinna för att vi är en underbar klass och bryr oss om barn och deras välmående. Vårat syfte med bloggen är att du enkelt ska kunna ta reda på fakta om barns utveckling och även hitta tips som du kan använda dig av både nu och i framtiden. 

Det vi lärt oss av att göra en blogg är att använda sig av Creative Commons och vara tydliga med källhänvisning. Vi har lärt oss att skriva och publicera texter och göra dem lättlästa. De vi skrivit om har gett positiva effekter vårt arbete vi utför när vi är på praktik. Vi kan göra mer medvetna val för att vi kan mer om barnets utveckling.

Vi har skrivit om det viktigaste som finns och det är barnen. Barnen är framtiden och vi försöker bara att underlätta för alla att få hjälp och tips. 

Serieteket på Kulturhuset i Stockholm

Serieteket är som ett litet bibliotek fullt med serier och faktaböcker om serierna, där kan man sitta i sköna soffor och stolar och läsa de serier man vill.
Hur man tar sig dit är rätt så enkelt, man går in i entrén, sen tar man två rulltrappor till våning två, sen går man nästan längst in och där står skyllt i taket med SERIETEKET på. 

Man kan använda Serieteket som en inspirationskälla för i avdelningen Tio tretton kan man göra sina egna serier. 

Det passar för alla som kan läsa annars så kan man ta med sig en förälder eller någon annan som kan läsa åt en. Vi skulle kunna rekommendera Serieteket för skolgrupper där pedagogen kan läsa serier för barnen, sen kan även föräldrar med mindre barn komma och läsa för dem. 

Det roliga med Serieteket är att de är kul och gratis. Man kan se och läsa serier man aldrig har hört talas om förut och man kan lära sig mer om dessa serier via faktaböckerna. Man kan få erfarenheter och inspiration av serierna. Avdelningen är mycket lugn och man kan även studera där om man känner för det.


Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter. Artikell 29 i barnkonventionenhttp://unicef.se/barnkonventionen 
CC BY NC ND
Av: Adam Haglund
Namn på bild: tar det lugnt i serieteket.
Modeller: Johan, Mathias. 

Bibliotek film och musik på Kulturhuset

På Kulturhusets andra våning ligger Bibliotek film och musik. Bibliotek film och musik är ett stort modernt bibliotek som inte bara har böcker utan dom har elpiano, musik, film och massa tidningar som handlar om musik, dans, teater och film.

På biblioteken kan man låna massa böcker som inriktar sig på dans, musik, film och biografier Det är helt gratis att få ett lånekort och låna Det bästa med biblioteket är att inget kostar pengar, vilket är väldigt bra med tanke på hur stort utbud av aktiviteter dom har.med sig böcker hem. Man kan även sitta och spela keyboard med hörlurar man får låna på biblioteket.


Vi tror att småbarn inte skulle uppskatta biblioteket lika mycket som de äldre. Det finns böcker som handlar om musik, dans och film men inget utbud för det minsta barnen. På biblioteket kan man låna med sig filmer hem. Vi tror att tonåringar och vuxna skulle tycka om biblioteket mera.

Man kan besöka det här bibliotek med te x en skolklass om man vill ha miljöomväxling eller bara låna böcker, film om musik

Barnkonventionen:26 Varje barn har rätt till social trygghet.


Bild: biblioteket film och musik
Av: Louise

Rum för barn på Kulturhuset

För att komma till Rum för barn så går du in genom entré Plattan (Sergels Torg). När man kommer in ser man ett stort ovalt bord med information. Från denna våning tar man rulltrapporna till våning 4 där man kan hitta Rum för barn. Kulturhusets mest besökta attraktion är Rum för barn, det är drygt 250 000 besökare varje år. De har ett kösystem för att kunna komma in dit. Om det står en röd skylt så är det mycket folk som vill komma in. Det gula är att det är en kortare väntetid och om det är grönt så är det bara att gå in och ut hur man vill i Rum för barn.
våning 4 finns det ingen plats för barnvagnar. Dock finns det på våning Plattan en parkeringsplats för barnvagnar. Lämna er barnvagn där!
Ni kan äta matsäck i
 matsäcksrummmet i Rum för barn. Det finns också toaletter med skötbord där


Utsikt Plattan

Rum för barn är ett ställe för barn mellan 0-9 år. Det är ett bibliotek anpassad för barn i denna åldersgrupp. Det finns allt från pekböcker till kapitelböcker. Det finns en bildverkstad där man kan måla och rita på. Det är gratis att gå in i biblioteket men om man vill gå in i bildverkstan kostar det 30 kronor. De 30 kronorna går till materialkostnaden. I biblioteket finns det dagligen workshops och aktiviteter för barnen. Det kan till exempel vara; sagostund, författarbesök, dans och rytmik med mera.

Titta gärna på Kulturhusets egna hemsida för att få mer information om deras olika aktiviteter på Rum för barn. 


Saker att göra på Rum för barn
Modeller på bilden längst till höger: Adam Haglund och Johan Johnsson

Rum för barn passar för de yngre skolklasserna och barngrupper från förskolor. Som förälder så passar också man kommer dit med sina egna barn. Vissa dagar kommer barnboksförfattare på besök då kan barnen och de vuxna kan lyssna på författaren och få tips.


TIPS:
- Besök gärna Rum för barn här kan ni låta barnen utforska detta fantastiska biblioteket.
- Där får barnen träffa andra barn, både svensktalande och barn med ett annat modersmål.
- Det finns aktiviteter för alla barn.
- Det man får ut av besöket är ett stort utbud av barnböcker och träffa nya människor. 


Barnkonventionen:
nr 13-15: Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.
nr 26: Varje barn har rätt till social trygghet.
nr 30: Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.
nr 31: 
Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

torsdag 11 april 2013

TioTretton


Hitta i Kulturhuset. Tiotretton ligger längst bort i kulturhuset på våning 2 som är ett bibliotek för 10-13 åringar.

I TioTretton kan man bara hänga med vänner, pyssla, läsa böcker, spela in sin egen musik och även få hjälp med läxläsning.


Allt i TioTretton är gratis vad man än vill göra. Det finns papper och pennor av olika slag om man vill rita, datorer om man vill sitta och spela, ett ton med böcker om man vill läsa och om inte boken finns som just du vill läsa skulle dem lätt kunna beställa hem den. Kök, för dig som gillar att baka även en studio där man kan spela in sin egna musik och då får man hjälp om man behöver. Sen finns det självklart en massa härliga soffor och fotöljer som man kan sitta och chilla i med sina polare.


Bild: SoffHäng
Åldern är 10-13 och dem håller hårt på dem reglerna att ingen förutom dem som är 10 sen till 13 får komma in. Vuxna, mor/farföräldrar, bibliotikarie och små/stora- syskon är inte välkomna in på TioTretton men istället har dem massor av annat i Kulturhuset att titta såsom att gå på teater, gå till serieteket, biblioteket eller bara sitta och läsa en bra bok i någon av alla deras sköna fotäljer och soffor dem har i hela huset.

Ett besök för en skolklass passar utmärkt men läraren får inte följa med in på grund av åldersgränsen men är välkommen att möta upp barnen i slutet av besöket. Däremot kan vi tipsa dig som är lärare till att bara sitta och ta det lugnt i cafèt som ligger på samma plan. Du kan läsa mer här.
För dig som har barn mellan 10-13 är det här perfekt, eller om du är förälder med massor av saker att göra så kan du alltid tipsa ditt barn om att gå dit och få hjälp med läxorna.

Du som är lärare årskurs 4-5 är det här ett jätte bra ställe att boka upp sig till. Tänk bara på att kolla på deras hemsida innan för maxantal av barn.
Man lär sig otroligt mycket av att vara där, särskilt med den sociala utvecklingen. Gå dit och träffa nya människor och få nya vänner samtidigt som du har kul och gör det du vill.Bild: Bokhyllan
Av: Johanna Lewander Jacobsson
CC BY NC ND
Bild: Böcker
Av: Johanna Lewander Jacobsson
CC BY NC ND 
Bild: Arbetsstation
Av: Johanna Lewander Jacobsson
CC BY NC ND 
Bild: Chillhörna
Av: Johanna Lewander Jacobsson
CC BY NC ND 
Bild: Köket
Av: Johanna Lewander Jacobsson
CC BY NC ND

För mer information om TioTretton hittar du här.


Barnkonventionen nr. 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.