måndag 3 juni 2013

Hej och välkommen till vår blogg om barnets utveckling

Under ett års tid har vi nu arbetat med denna blogg som handlar om barnets utveckling. Vi som arbetat med bloggen är elever i åk 2 på Barn- och fritidsprogrammet pedagogisk inriktning. Bloggen har varit en del i vårt lärande där vi samlat och sorterat vår kunskap samt att vi fått tillfälle att tycka till om de ämnen vi berört. 

Du som läsare kan arbeta inom skolan, förskolan, vara förälder, själv gå på Barn- och fritidsprogrammet eller bara vara allmänt intresserad av barnets utveckling. Här kan du få tips, idéer och kunskaper om barnets utveckling. 

Vi har även deltagit med denna blogg i tävlingen Webbstjärnan

Det är lätt att hitta i bloggen. Du kan söka i den, använda flikarna högst upp på sidan och etiketterna när du letar information. 

Vi som källa - vi är som sagt gymnasieelever och vi kommer att bli elevassistenter och barnskötare när vi är klara med vår utbildning. Allt material är korrekturläst av vår lärare och vi har angivit källor på våra inlägg. Till största del har källorna valts ut av vår lärare, men vi har även fått hitta egna.

fredag 31 maj 2013

Barn som far illa hemma

Barnmisshandel är då ett barn blir utsatt för psykiskt, fysiskt,  sexuella övergrepp, kränkningar till och man försummar barnens grundläggande behov av en eller flera vuxna. Det kan vara allt från att ett barn blir utfryst, biten, slagen, fullbordade samlag eller att de inte får någon mat hemma. Barn misshandlas för att föräldrarna anser att våld är det bästa sättet att uppfostra sina barn på. Men oftast är det så att barnen inte förstår varför de blir slagna för det dem har gjort. När man använder våld så föder en rädsla och misstro fram och det leder till att barnen gör så som föräldrarna säger utan att säga emot. Egentligen gör de inte detta gör de anser att det är rätt eller att de själva vill. Utan för att de är rädda.

Alla barn reagerar olika av misshandeln. Vissa barn kan visa tydliga och starka symtom såsom aggressivitet alla, sömnsvårigheter under nätterna eller att man lider av psykosomatiska t.ex. depression, koncentrationssvårigheter och kamratsvårigheter på grund misshandel.

Enligt lagen så står det ”Lagen uppmanar även oss som privatpersoner att anmäla om vi är oroade över hur ett barn har det.” ur häftet En fyrkantig himmel sida 9. Det som de menar med är att vem som helst borde anmäla misshandel, fast många anser att de inte vill ingripa i andra familjeförhållanden. Risken är att man kan förvärra situationen om man blandar in Socialtjänsten (soc) . Alla människor såsom kan bidra till en förändring!

När man gör en anmälan till soc så innebär det att man informerar dem om sin oro om att det kan finnas ett barn som far illa hemma. Dock om du inte vet vart du ska ringa eller vända dig för att få hjälp så kan du ringa din kommuns växel. Där kan du fråga efter vem som arbetar med barn som far illa. Kanske det är DIN anmälan som gör en förändring för barnet.


Du behöver inte vara säker om ett barn misshandlas, för i lagtexten så uttrycker dem att du ska ha ”fått kännedom om” vad som händer. Det menas med att du behöver bara ha sett eller hört något som tyder på att ett barn far illa. I detta begrepp kan man inräkna också:

- Att barnet berättar.
– Att du ser tecken på misshandel och inte får bra förklaringar från barnet, förälder eller annan vårdnadshavare.
– Att skadans utseende inte stämmer med förklaringen du fått av barnet, förälder/vårdnadshavare.
– Att andra barn berättar för dig att de har sätt märken på en kamrat eller att barnet berättat för dem.
– Att du hör talas om av andra, eller för när barnen pratar med varandra.

Om du märker att en vän far illa hemma så det du kan göra är att först fråga personen om det är någon hen vill prata om. Om det blir så pass att hen inte vill prata om det och man ser blåmärken på kroppen och hen förnekar att det kommer från hemmet så kan du gå till skolkurator och säga till hen vad du har sätt och hört och förklarar för kuratorn så mycket du vet. Då kan du få hjälp av kuratorn om att gå vidare och det kan bli så att min kompis kan få hjälp med det som händer där hemma.

Å andra sidan kan det bli värre för min kompis som hens föräldrar får reda på att någon eller deras barn har pratat med soc. Det kan bli värre hemma och bli skadligare för min kompis.

TIPS:
- Håll alltid ögon och öron öppna för om du misstänker misshandel
- Anmäl så snabbt du känner på dig att ett barn misshandlas
- Prata med andra om hjälp
- Ta hjälp av vänner om du är utsatt för misshandel
- Ring BRIS: Nummer och chatt finns får både dig under 18 och dig som vuxen
- Anmäl så snabbt du känner på dig att ett barn misshandlas
- Prata med andra om hjälp
- Ta hjälp av vänner om du är utsatt för misshandel
- Ring BRIS: Nummer och chatt finns får både dig under 18 och dig som vuxen

Syria Children of Freedom
Freedom House
CC BY
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.


Länkar som är bra att läsa: 


torsdag 30 maj 2013

Fakta om barnmisshandel och hur man kan gå till väga


Barnmisshandel

Definitionen av lagen om barnmisshandel lyder:
Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysisk eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.
Om du misstänker eller har kännedom om att ett barn blir misshandlat har du skyldighet att
anmäla det till socialnämden. Barnmisshandel kan ske var som helst när som helst men oftast syns det inte. Barn är väldigt bra på att dölja det och vill helst inte visa eller prata om att dem blir misshandlade. Barnmisshandel kan vara fysiskt våld då det innebär att barnet blir sparkat, slaget mm., psykiskt våld kan innebära att barnet får nedvärderingar, bestraffningar, hån mm., sexuella övergrepp kan innebära att en vuxen utför samlag med barnet eller blottar sig för barnet mm. och det sista är försummelse som innebär att en vuxen (oftast i en längre period) äventyrar med barnets hälsa eller utveckling genom att tillexempel inte ge barnet mat eller kläder.

Om en vuxen får veta att ett
barn far illa ut eller bara har misstankar så finns det olika sätt att göra på. Du som är privatperson kan alltid anmäla och där med är du anonym när du anmäler. Däremot om du jobbar på en verksamhet som har med barn och ungdomar att göra så som skola, socialtjänsten, barna- och mödravårdscentraler o.s.v. Du har samma skyldighet att anmäla även om du har en verksamhet som är privat eller ej.
Det man först gör är att ringa till
socialtjänsten och anmäla det du vet sen tar dem upp fallet och bestämmer om det behöver bli en poilsanmälan eller inte. Det kan vara en god tanke att göra en egen utredning på om barnet verkligen blir misshandlat men det är socialtjänsten ansvar att bestämma om det behövs en utredning på barnet eller inte. Du har gjort allt det du kan när du har ringt till socialtjänsten och anmält vad du vet. Du kanske har räddat ett barn! Lagen säger: Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Om jag hade en kompis som blev slagen hemma skulle jag försöka prata med min kompis och få den att öppna upp sig till mig sen försöka få kompisen att prata med en vuxen tillexempel
skolsyster eller en kurator. Tips är att gå in på din närmaste ungdomsmottagning och kolla vad det finns för hjälp. Det finns alltid en kurator på varje UMO (ungdomsmottagning) och ibland till och med psykologer. Det kan vara svårt i början att kanske våga prata med sin kompis om det jobbiga ämnet så då kan man kanske luras lite och säga att man själv har problem och be sin kompis kanske ringa bris bara för att den kompisen ska förstå att dem på bris bara vill det bästa för just DIG.
Tips!
Man kan alltid ringa BRIS. Dem är super bra och
lyssnar gärna på det du har att säga. Dem har även en chatt så man kan chatta med dem eller email då man också kan emaila dem om det man vill prata om. Något som kan vara bra att veta om man ringer till BRIS är att det inte kostar något och det kommer inte synas någonstans på telefonräkningen att du har ringt dit du är även anonym när du ringer eller chattar.

Ungdomsmottagningar (UMO) är också väldigt
välkommnande och där kan det vara enklare om man vill prata med någon ansikte mot ansikte och prata. Då är du däremot inte anonym längre men det kan vara ett sätt att få hjälp direkt och inte bara massa råd. Då kan man prata med en kurator och komma fram tillsammans om hur man kan förbättra sin situation och komma på lösningar tillsammans.

Som vuxen kan man ringa BRIS
vuxentelefon om man under över något eller vill ha råd eller bara någon att prata ut problemet med. Det finns även en hemsida för vuxna som heter barnperspektivet.se.

Om man inte vet hur man ska
gå till väga med en anmälan eller bara ha nån som “bollplank” och diskutera saker med så kan du alltid ringa socialtjänsten och be att få prata med en socialsekreterare eller ringa till din kommuns växel och be att få prata med någon som har hand om barn som far illa.

Barnkonventionen nr. 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

PLEASE SIGN PETITION TO END CHILD ABUSE
RubyGoes
CC BY

Barnmisshandel

Barnmisshandel är något som är väldigt vanligt runt om i världen, barnmisshandel är när ett barn blir utsatt av en vuxen genom fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, eller försummar genom att inte ge barnet det grundläggande behov som behövs.

Fysisk våld innebär att en person blir utsatt av en annan person på utsidan av kroppen, genom knuffar, slår, kväva eller bränna.

Psykisk våld är när en person blir utsatt på insidan av kroppen genom nedvärderingar, hån, isolering, utfrysning eller orimliga bestraffningar.

Sexuella övergrepp är när ett barn blir utsatt sexuellt av en vuxen, som smekningar, sexuella inviter eller blottning inför barnet.

Försummelse när man som förälder under lång tid inte ger det barnet behöver, som mat, kläder eller tandvård. 

Lagen säger att “ Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripatill ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden” Du som anställd arbetar med barn eller ungdomar kan anmäla till socialtjänsten om misstankar kring ett barn blir utsatt för misshandel. Även som privatperson så säger lagen att en anmäla ska ske om man känner oro över något barn.
Efter att du gjort en anmälan till socialtjänsten så gör dom en utredning och barnet får oftast den hjälpt den behöver. Alla kan hjälpa till när man märker att ett barn blir utsatt för misshandel. Om du märker något liten tecken på misshandel, att du ser fysiska märken på personen, hört talas av andra eller att du inte får bra förklaringar när du frågar så ska kan du vända dig till socialtjänsten och antingen få råd eller bara använda som ett bollplank.

Privatperson - Är du vuxen och aktiv i tillexempel en idrottsförening eller bara en granne kan du om du upptäcker att barnmisshandel förekommer så ska du först och främst ringa och tala med en socialsekreterare. Du berättar för dom var du sett eller hört och varför du tror att detta barn far illa. Du kan alltid vara anonym men det underlättar väldigt mycket om du uppger ditt namn och säger vem du är. När du ringer behöver du inte vara säker på din sak för socialsekreteraren funkar även bra som ett bra “bollplank”.

Skulle man upptäcka att sin kompis blir utsatt för misshandel i hemmet så ska man försöka prata med kompisen och se hur mycket hen vill berätta. Är det tecken som tyder på att hen blir misshandlad så ska man ta kontakt med socialsekreteraren och rådgiva med dom. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Många kan vara rädda och många skäms ofta för att dom tror att det är dom det är fel på eller att det är deras fel att det förekommer misshandel. Andra kan ha blivit hotade eller mutade av den som utsätter och berättar inte därför. Många kan ge singnaler men får inte gensvar så ingenting händer. Det finns många orsaker till varför inte barn berättar och därför är det så viktigt att när känneteckna minsta lilla så ska man vara uppmärksam och se om det är så att man måste kliva in. Genom att kliva in så menar jag att du tar kontakt med socialtjänsten och sedan får dom sköta resten, du har gjort det du kunnat och kanske är du en stor hjälp till den utsatta.

BRIS
För dig upp till 18 år: Telefon - 11611
Mejlen & chatten på bris.se
För dig som är vuxen:
Telefon - 077-150 50 50
Barnperspektiv.se

Rädda Barnen
Besöksadress: Landsvägen 39 i Sundbyberg
Postadress: 107 88 Stockholm
Telefon: 08-698 90 00
E-post: kundservice@rb.se
En fyrkantig himmel http://www.masenfilm.se/media/pdf/filmhandledning_4kantig_himmel.pdf

Barnkonventionen: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras


Barnmisshandel

Barnmisshandel är precis som det låter. Det kan vara allt från sexuella övergrepp, fysiskt våld eller psykisk våld vilket betyder att man ger sig på personens insida. Barnmisshandel är FEL och barn ska aldrig behöva uppleva det!

Lagen säger att barnmisshandel är olagligt och att det är fel för att barn skadas och skapar ens säkra hem till en farlig miljö. Ett barn som blir utsatt i hemmet för våld blir skadat för alltid. Det visa sig i att barnet blir aggressiv, deprimerad, ha svårt att få kompisar och knyta an till dem, få dåligt självförtroende m.m.

Om du nu ser att ett barn far illa och du är vuxen är du skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten. Huvudsaken är att du gör någonting. Det leder ingenstans att bara stå på avstånd och titta på.

Om du har en kompis som är utsatt för våld i hemmet kan du:

 • Lyssna på din vän. 
 • Prata med dina egna föräldrar och be om hjälp. 
 • Umgås och hitta på saker med din vän. 

Barnkonventionen nr 2:  Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.


Namn: STOP ALL WAY
Av: Peter KaminskiBarnmisshandel

Sedan 1979 är det förbjudet att använda våld i uppfostran. Trots lagen misshandlas barn dagligen. Det är inte alltid lätt att veta vad misshandel är. Man kan lätt tro att det är att man enbart slår barnet. Men det är inte enbart fysisikt våld som är misshandel. Det är även psykisk våld, sexuella övergrepp och försummelse.

Fysisk våld: Slå, ,knuffa, bränna, bita, nypa, förgifta, riva eller försöka kväva barnet
Psykisk våld: Utsätta barn för nedvärderande omdömen, hån, utfrysning, tvingas bevittna våld mot en närstående
Sexuellaövergrepp: En vuxen utsätter ett barn för fullbordade samlag, sexuellt betonande smekningar, sexuella inviter eller blottning inför barnet.
Försummelse: Att en vuxen under lång tid skadar eller äventyrar med barnets hälsa (fysisk eller psykisk) eller utveckling genom att inte ge dom omsårg; som brist på kläder, mat, sjukvård; tandvård, stimulans, utbildning eller kärlek


Om man har misstanke om att ett barn blir misshandlad hemma ska man kontakta socialennämnden Om socialnämnden misstänker brott gör dom en polisanmälan eller om barnet är skadad ser dom till att barnet får vård. Lagen säger “ Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripatill ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”. Det betyder att om du har någon kännedom om att ett barn far illa hemma ska du direkt kontakta socialnämnden. Socialnämnden gör en utredning om din anmälan. Även om du inte är helt säker på att barnet far illa så ska du anmäla. Socialnämnden beslutar sedan om barnet är i behov av hjälp eller inte. Vad menas med kännedom? Kännedom är att du behöver inte vara helt säker på att barnet far illa hemma. Det räcker bara med att du har hört eller att skadorna inte stämmer med vad vårdnadshavaren, föräldrarna eller barnet säger.
När du ska anmäla kan man gå olika vägar beroende på i vilken situation det är. Är det på jobbet du får kännedomar om att barnet far illa ska du börja med att gå till din chef och sedan ringa socialtjänsten. Socialtjänsten hjälper dig med anmälan. Är det på jobbet du anmäler måste du ange namn. Vilket betyder att du inte kan vara anonym.

Om du är en vuxen i barnets omgivning, det kan vara allt från idrottstränare eller fritidsledare och misstänker att ett barn far illa ska du ringa socialtjänsten. När du ringer socialtjänsten får du prata med socialsekreterare där du berättar vad du sätt och hör. Socialsekreterare fungerar även som ett bollplank där du kan bolla din kännedom. Här kan du vara anonym. Alltså du behöver inte berätta ditt namn, men det underlättar. Det kan upplevas vara svårt att komma i kontakt med socialtjänsten då kan det vara bra att tänkta och fundera, bolla sin kännedom med någon annan. Men som sagt tidigare, du behöver inte vara helt säker för att ringa socialtjänsten.

Det kan vara väldigt svårt i en situation där någon nära kompis eller familjemedlem far illa. Är det en bror eller syster som blir misshandlad hemma kan jag tycka att det skulle vara grymt svårt att anmäla med tanke på att det är mina föräldrar man anmäla och eventuellt skickar till fängelet. Där gäller det att tänka igenom att ring socialtjänsen och bolla min oro med dom och se vad dom säger om det är misshandel av någon form eller att jag bara borde prata med mina föräldrar. Om en kompis far ill hemma så kan det vara väldigt svårt att ta upp det med kompisen. Det kan lika bra vara att kompisen ramlar och slår sig lätt och att jag bara misstolkar situationen. Men det kan även vara en försvarsmekanism som hen använder för att försvara sin mamma eller pappa. Man kan även vara bra vänner med kompisens föräldrar och då blir det en ännu jobbigare situation där man ska anmäla några man har bra kontakt med. Men då skulle jag göra samma sak som jag skrev ovan. Ringa socialtjänsten och prata med socialsekriteraren och bolla med den personen. Och sedan göra en anmälan Bättre att förlora en vänskap än en vän!

Happy Family
av:Elena Schevardo
CC BY

Barnkonventionen: Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.


Barnmisshandel

Barnmisshandel i Sverige är förbjudet!
Med barnmisshandel menas det att en vuxen person utsätter ett barn för fysisk eller psykisk våld. Det är också när ett barn utsätts för sexuella övergrepp, kränkningar.


Fysisk våld: Är när en person till exempel utsätts för våld mot kroppen, när någon slår, knuffar, biter, bränner eller gör något som skadar en annan människa kropp.

Psykiskt våld: Är när en annan människa kränker, nervärderar, hånar, utfryser en annan människa.
När en vuxen utsätter ett barn för sånna här handlingar får barnet inte den kärlek, stimulans utbildning, mat, kläder osv som barnet behöver i sin utveckling och för att må bra.

Barn som blir utsatta för misshandel är att vissa föräldrar anser att det är en effektiv uppfostringsmetod som fungerar bra, men barnet förstår inte varför hen blir slagen och det kan leda till att barnet upplever rädsla och misstro.

Det är vanligare i familjer där mamman i hemmet blir slagen är det mer vanligt med barnmisshandel, det är ökad risk om föräldrarna själva har upplevt våld i sin barndom. Det kan också vara då föräldrarna har missbruk till narkotika och alkohol. Enligt fyrkantig himmel står det att barn som har uppfostras med våld att de är små och späda, de är sårbara.

Lagen säger att om man misstänker att någon som blir utsatt för våld, är det en skyldighet att anmäla det.

Vuxna som märker att ett barn far illa kan anmäla det till socialtjänsten. Där ska man tala med en socialsekreterare på vad man har sett och hört. Man kan vara anonym men det underlättar om man talar om vem man är.

Man man märker att en kompis eller sig själv far illa av misshandel kan man försöka vända sig till någon man har förtroende för, man kan berätta för personal till skolan eller ringa BRIS (barnens rätt i samhället). Det gäller att våga berätta och inte skylla allt på sig själv på vad som händer hemma.

Du kan vända dig till bris hemsida och chatta med personer som jobbar med barn och ungdomar.
http://www.bris.se/
För dig upp till 18 år:
BRIS 116 111

För dig som är vuxen:
BRIS vuxentelefon- om barn: 077 150 50 50
http://www.barnperspektivet.se/

Barnkonventionen nr,2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.


children family outskirts Belgradesima dimitric
 • Attribution 
 Barnmisshandel är när är vuxen använder sig av fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp eller försummelse på ett barn.
Sedan 1979 i lag är förbjudet att misshandla eller använda våld i uppfostran av sina barn.
Vuxna kan hjälpa barnen som misstänker att är misshandlad genom att anmäla det till socialtjänster som den ska undersöka det.
Om man jobbar i en barnverksamhet så har man skyldighet om att anmäla om man misstänker att ett barn är misshandlad.
När ett barn misstänker att en kompis är misshandlad kan barnet prata med kompisen eller med sina föräldrar och berätta om sin antaganden kring sin kompis.

Tips:
-Lyssna på vad barnen säger
-Våga anmäla misshandel
-Kontakta socialtjänsten
-Vara påläst

Barnkonventionen art.19

African Children
Av:Jurgen
Attribution

BarnmisshandelBarnmisshandel är när ett barn blir utsatt med olika kränkande behandlingar det finns fyra olika kategorier som visar på barnmisshandel.

 • Fysiskt våld det innebär att barnet blir slagen, knuffad, biten, sparkad, kväva ett barn och det finns massvis med exemplar på hur ett barn blir fysiskt misshandlad.
 • Psysiskt våld det är att barnet blir hånad, får orimliga bestraffningar och detta tar mycket krafter på att bli utsatt på detta sätt och det kräver ett stor uthållighet för ett barn ska klara av detta på en längre tid om inte någon får reda på detta.
 • Sexuella övergrepp kan också användas när en vuxen är med sitt barn och den börjar smeka på barnet eller utför ett fullbordat samlag med sitt barn eller ett annat barn, blottning är också en av dessa exemplar som finns under detta begrepp.
 • Försummelse är det att en vuxen förstör ett barns utveckling eller deras hälsa genom att ge för lite omsorg, som t.ex. barnet inte får tillräckligt med mat, får inga nya kläder, får inte duscha så den luktar äckligt i skolan så den blir mobbad där osv.  

Det spelar ingen roll om man är vuxen eller barn det ända som skiljer sig från dem är att de vuxna vågar alltid säga till polisen eller någon annan som kan ta hand om detta ärende för de har mer mod i sig och viker inte ner sig lika lätt som ett barn gör. Men om ett barn får reda på att någon blir slagen eller liknade så kan den alltid gå till polisen om den vill eller vågar men om det inte skulle ha modet till det så ska de prata med sina förälder eller vänner som man verkligen litar på så de kan föra de vidare till polisen eller socialtjänsten.
av: bruce tuten 
CC BY 


Artikel 19 ur barnkonventionen
Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar om hur dålig barnet är eller liknande.

 • Fysiska våld kan vara att den vuxna personen slår, sparka eller bränner barnet eller liknande och utför all sorts fysiskt våld som finns.
 • Psykiskt våld är att de kan isolera barnen/barnet, att de kan frysa ut dem ifrån allt som de vet att de bestraffas för saker de inte gjort eller liknande.
 • Sexuella övergrepp är att t.ex en vuxen tvingar barnet till sex, smekningar och andra obehagliga sexuella ting om inte barnet är med på.
 • Försummelse är att en vuxen skadar eller äventyrar en barns hälsa eller kärlek som förstör dem inombords och deras hälsa försämras allt efter. Lagen säger attOm vuxna misstänker att ett barn far illa så ska de genast försöka göra någon förändring, det kan vara från att prata med barnet, föräldern eller liknande till att prata med de sociala eller polisen som då får göra en utredning och hjälpa till så att barnet får det så bra som möjligt. De kan också ta upp på skolmöten eller så om personens förälder är där och prata med den om det, för att se till så att någonting mer inte händer det stackars barnet.

Det ett barn kan göra det är att försöka prata med sina föräldrar om det och försöka förstå att det som händer är fel, att hen inte mår bra och att de kommer sitta kvar föralltid och så. Annars finns det folk på skolan, eller förskolan som barnet kan prata med och då tar de genast upp det med en högre makt som då hjälper barnet direkt för att det inte ska vara så längre, en utredning måste alltid göras om det är så att ett barn inte mår bra. Om ett barns vän far illa så kan man som vän berätta det för sina egna föräldrar som på så vis gör någonting åt det, annars att man säger till barnets lärare om det att personen inte mår bra för att den blir t.ex. misshandlad i hemmet, och det blir direkt skillnad.
Av: IMG_26
CC BY

Alexander Fagerström