fredag 17 maj 2013

Lekens betydelse för barns lärande och växande


Lekens betydelse för barns lärande och växande.

Det finns massor av olika skäl till att varför lek är viktigt till barnets utveckling. I leken bearbetar känslomässiga upplevelser, barnet bearbetar sitt språk, sociala förmåga och även nya kunskaper. Barnet får sin fantasi från sin lek och stimulans. Enligt Sigmud Freuds lekteori skapar sin egna värld och upprepar roliga och behagliga saker som man normalt inte får.

Det finns olika typer av inlärning, formell inlärning och lekinlärning. Formell inlärning betyder att barnet lär sig på ett strikt vis i skolan. Enligt Mats Ekholm är detta vis bra eftersom barnen lär sig knäcka “läskoden”. Lekinlärning är när barnen lär sig genom att leka och enligt Mats Myrberg är detta bra eftersom man kan leka igenom sig med bokstäver och siffror. Mats Ekholm och Mats Myrberg är professorer i specialpedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm. Min åsikt är att lekinlärning är bättre än formell kunskapsinlärning eftersom formell inlärning är
strikt och det är inte lekinlärningen. Jag anser att barnen kommer vilja lära sig mer och tycka att det är roligare med lekinlärning.

En lekteori enligt Sigmund Freud (1856-1939) är att han menar med att barnen skapar sin egen värld i leken. Det kan vara att barnen har upplevt något och leker bort rädslan i leken. Det som Birgitta Knutsdotter Olofsson som är svensk lekforskare, menar är att det är barnen själva som vet när de leker eller inte. Barnen lägger tid på olika leka från erfarenhet, smak, de sociala och kulturella miljön. Det är en annan lekteori. Jag tycker att Sigmund Freud har en bra åsikt eftersom han menar att man leker bort sin rädsla, det kan vara bra om en familj ska flyga utomlands och barnet är rädd för flygplan, då kan det vara bra att leka bort den rädslan genom att leka till exempel flygplan.

Trygghet i leken är viktig för barnen, ett barn som känner sig otrygg och osäker har svårt att sätta sig in leken. De går mest runt och kollar när alla andra leker. Även ett barn som har diagnoser eller koncentrationssvårigheter kan ha svårt gå in i en lek. Därför kan det vara viktigt att en vuxen går in i leken och hjälper de barn som har det svårt. Barnen mår bra av att en vuxen är med, man kan organisera mindre grupper med barnen, det är viktigt med en bra relation till barnet och man ska alltid utgå ifrån barnet. En vuxen ska också veta när hen ska gå in i leken eller inte. Ett barn som leker övar upp sin rädsla och blir trygg, om barnet känner sig trygg har lättare att öva upp sin sociala förmåga.

Jag tog upp det här eftersom jag tycker att lekar är det absolut viktigaste för barnens utveckling, barnen bearbetar händelser, både obehagliga och roliga.De övar upp sin sociala förmåga och empati. Jag håller med Sigmud Freuds lekteori eftersom jag tycker det är bra att barnen kan leka bort sin rädsla. 

Happy Children Playing Kids
epSos.deAttribution 


Barnkonventionen nr 1, Ett barn är varje människa under 18 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.