fredag 1 februari 2013

Tips


Goda råd för att uppmuntra barnets språkutveckling:
- Småprata med barnet, korta meningar med enkla ord. Men undvik att prata småbarnsspråk.
- Lyssna på barnet och vänta på svar. Det är viktigt att barnet blir förstådd.
- Kräv inte för mycket av barnet, de berättar när de har lust.
- Undvik ironi och dubbla budskap. Barnet kan bli förvirrat om inte det stämmer.
- Rätta inte när barnet talar, upprepa då meningen och säg det rätta ordet. 
- Läs för barnen, barnet tycker det är mysigt när en vuxen läser saga för dem.

Störningar i barnets språkutveckling:
Misstänker du att barnet har störningar i sin språkutveckling så kan barnet behöva undersökas av en *logoped. Det kan vara om inte barnet jollrar vid första halvåret. Eller inte "pratar" för att få ögonkontakt vid 1 års ålder. Om inte barnets tal är förståeligt även för familjen vid 2 års ålder.
Sök hjälp om barnet har mycket begränsat ordförråd vid 3 års ålder. Om barnet har vid 4-5 års ålder svårt att göra sig förstådd eller inte kan återberätta en enkel händelse.

*  En logoped är en yrkesperson som utreder, diagnostisera och behandla kommunikationsproblem i språkstörning, talstörning och röststörning.


Källa:
Stora boken om barn.
Kristina Hofsten, Lena Lidbeck.
Prisma, 2008. 

Barnkonventionen, 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Quiz
http://quiz.passagen.se/showQuiz.do?id=3942

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.