fredag 22 februari 2013

Framför skärmen

Mätningar visar att svenska 3- till 6-årnigar tittar på tv i genomsnitt en och en halv timme om dagen. Barnen tittar oftast på barnprogram på morgonen och någonting annat tillsammans med en vuxen innan sängdags.

Forskare antyder om att:

  •  Det är positivt för barnen att sitta framför tvn, det gör att de utökar deras talförmågar och hörförmågor inom vårat språk men också engelskan(oftast).
  • Barnen blir inte alls så aggressiva som vissa säger, utan Barnkulturforskaren '' Margareta Rönnberg'' ifråga sätter det hela, och intyder om att barnen kan skilja på verklighet och fantasier och att barn är fullt kapabla till att hantera mediet.
Stjäl tiden: 

  • Att tv och datorer stjäl tid från andra, mer aktiva och utvecklande aktiviteter är också en myt som man tycker behövs omvärderas vid en närmare, mer vetenskaplig granskning. 
  • Barnens fritid har inte blivit mer passiv sedan tv/datorerna kom. Utan tvärtom, fler och fler barn i allt yngre åldrar och mycket till åt olika former av sport och idrott, fler lär sig spela och tycka om instrument och deltar i aktiviteter som mulle, gymnastik & balett.
Vissa säger att datorer och tvn gör så att deras barn bränner ut sig själva, att de förlorar kontakt med sina vänner och att fritiden mer eller mindre tynar bort. Men i själv verket är det inte så. Barnen lär sig mer om hur datorer och nätverk fungerar och kan då göra att de får intresse för det inom framtiden eller så. De lär sig bättre svenska och lär sig väldigt mycket engelska som de inte tänker på, men när de väl kommer till skolan och har svenska eller engelska så vet de betydligt mycket mer än vad dem själva tror eller vet. Med detta menas att datorer och tv tittande utvecklar barnens intellektekuella förmåga, de blir smartare och får mer kunnighet, skicklighet och helt enkelt lär sig saker lättare och smidigare. Jag själv tycker att datorer och tv tittande är väldigt nyttigt! Det finns inget fel, självklart så ska man inte ta för mycket tid utan göra det med måtta. Ser man till att göra det med måtta och varierar mellan barnprogram och samt naturprogram eller liknande så att man får kundskap och intresse för andra program än bara barnprogram.Namn: Bo - boy behind pc
Av: IICD
CC BY 

Källa: Stora boken om BARN
Av: Kristina Hofsten & Lena Lidbeck
Prisma 2008
Barnkonventionen artikel nummer 18:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.