tisdag 29 januari 2013

Språkutveckling

När barn föds är de intresserade av tal och ljud, människan har en medfödd förmåga att utveckla sitt språk.  Barnets första joller låter likadant runt om över hela världen, barnet "jollrar" när hon eller han är belåten eller glad. Jollret är ett förstadium till talet.

Vid 7-8 månader ålder ändras ljuden och nu kan jollret komma i ramsor eller andra tonhöjder.
Det kan skilja sig från barn till barn, vissa jollrar mycket och andra barn jollrar mindre, men vid 1 års åldern kommer en "tyst" period då barnet är mer fokuserad på att lära sig gå och den motoriska utvecklingen tar då över.
Barnet lär sig genom sina erfarenheter av talet, barnet måste få känna, se, höra och undersöka, det går alltså inte att "träna" in olika ord. Barnet samlar ord, lyssnar och även härmar när de äldre personerna runt omkring barnet pratar.

Språkutvecklingen utvecklas mer och mer när barnet växer, vid 2 års åldern börjar barnet kommunicera för att berätta något, få uppmärksamhet och fråga saker. När barnet talar försöker hon eller han använda språkets grammatik. När barnet är runt 3 år börjar barnet använda orden på ett annat sätt, barnet har nu börjat med att leka med orden, hitta på egna och kasta om ordens stavelser.
3-4 åringar provar att tala med nya och spännande ord som barnet kanske inte ens förstår, de lägger även till ord som "liksom" och "faktiskt".

Källa:
Stora boken om barn.
Kristina Hofsten, Lena Lidbeck.
Prisma, 2008. 

Barnkonventionen:  12.
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Quiz
http://quiz.passagen.se/showQuiz.do?id=3942


Letter to santa - 1990
By Valerie's Genealogy PhotosAttributionhttp://www.flickr.com/photos/genealogyphotos/3096099266/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.