fredag 11 januari 2013

Motorisk utveckling

Den motoriska utvecklingen handlar om att kunna behärska musklerna. Att lära sig sitt gå eller springa är flera exempel på sådant som har med den motoriska utvecklingen. Vissa muskler måste barnen lära sig att behärska, för barnen kan inte tugga, svälja eller prata om man inte har lärt sig att behärska dessa muskler.

Happy
By: Greg westfall.
CCBY
Man brukar dela in motoriken i grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är de grövre rörelserna t.ex. gå springa och så vidare, finmotorik är de lite mindre rörelsrna man gör med kroppen t.ex. fingrar och tår.

Källa: Lärande och utveckling av Tove Phillips, Gleerups 2011

31: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.