fredag 11 januari 2013

Fysisk utveckling

Tillväxt
Barnens fysiska utveckling handlar om kroppen, hur den växer och utvecklas. Varje barn som föds får en regelbuden kontroll på deras vikt, längd och huvudomfång (mäta runt huvudet) för att se att barnen växer som de ska. Det viktigaste är att ett barn följer sin egen kurva. Med kurvorna följer man barnets vikt och längd, då visar det om barnet följer sin kurva eller om den skiljer sig på grund av övervikt, undervikt eller sjukdom.

Perioder i barnets tillväxt sker olika, vissa perioder växer barnet ur sin kläder snabbare än andra perioder. På ett nyfött barn är proportionerna olika. Huvudet är stort jämfört med kroppen och armarna och benen är korta. 


Tillväxtens betydelse

  • För barnets utveckling är tillväxten väldigt viktig
  • Det är en viktig del för barnets motoriska utveckling och de leder till andra delar av barnets utveckling. 
  • Tillväxten påverkar hur barnets bemöts av personer i samhället. Längden på barnet kan spela roll hur barnet behandlas.
  • Tillväxten är också viktig för barnets självkänsla och självförtroende, de kan känna sig stolta eller osäkra när kroppen växer.

Källa: Lärande och utveckling av Tove Phillips, gleerups 2011

Barnkonventionen 24.
"Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas."


DSC_1065
By kdburnett

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.