onsdag 17 april 2013

Kultur

Kultur - när människor tänker på ordet kultur så pratar dom ofta om konst, musik och litteratur men det kan också handla om en annan slags kultur som finns hos oss i samhället nämligen våra normer och värderingar.

Kulturens inre - vad vi i samhället tycker och tänker om olika saker. Som speglas i samhället.

Normer - är oskrivna regler i samhället. Tillexempel, att man står i kö och väntar på sin tur när man är på ica eller vilka kläder man ska ha på sig som tjej och kille.

Värderingar - det är människors värderingar om vad som är rätt och fel. Tillexempel, att i vissa familjer så går sporten för skolan.

Kulturens yttre: är traditioner, kläder, mat, konst, musik och så vidare. Det är kulturens yttre som också speglas i samhället. Men har också samband med kulturens inre som att klädstilen har stor betydelse i vissa kulturer.

Vardag - allt som visar sig i sämhället. Tillexempel mat,musik och kläder. Folk klär sig olika beroende på var man kommer ifrån och beroende på normer och värderingar.

Finkultur - ordet finkultur används som ett samlingsnamn för konst, teater, musik och arkitektur. Dessa saker är en värdering i sig som kanske lite finare människor ägnar sig åt?

Mångkulturellt samhälle - ett mångkulturellt samhälle innebär att det är många olika värderingar och kulturyttringar på ett och samma stället. Folk från olika läder med olika bakgrund och även olika normer och värderingar flyttar till ett och samma stället i världen och det blir det ett mångkulturellt samhälle.

Delkultur - innebär att folk med samma kulutrella likheter av annat slag skapar sin egna kultur, som tillexempel vegetarianer eller LAN-spelare.

Subkultur - är grupper som tillexempel kriminella gäng, där normerna och värderingarna skiljer sig i stort och grupperna har starka egna åsikter.

Kulturkrock - är konflikter som uppstår i vardagen genom kulturen. Det kan hände både genom etniska grupper, olika generationer, samhällsklasser och dekulturer. Tillexempel: att i vissa skolor så är det förbjudet att använda slöja medan det är helt naturligt för andra.


Lite regn stoppar bara sansade människor..

Barnkonventionen: 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Källa:
Människors miljöer
Av - Tove Philips
Gleerups 2011Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.